Käännöskeskus suunnittelee kaikkien muiden EU:n toimielinten ja elinten tapaan toimintaansa eri tasoilla ja eri asiakirjojen avulla. Monivuotisessa strategiassa on visio tuleville vuosille ja esitetään strategisia päämääriä, joista muokataan myöhemmin strategisia tavoitteita ja strategisia aloitteita, jotka on määrä saavuttaa viitekauden aikana. Kyseisen kauden aikana strategian täytäntöönpanoa mitataan keskeisillä strategisilla suorituskykyindikaattoreilla. Strategian yksityiskohtainen täytäntöönpano esitetään käännöskeskuksen monivuotisissa ohjelma-asiakirjoissa ja vuotuisissa työohjelmissa. Strategian ja työohjelmien täytäntöönpanon edistymisestä tehdään yhteenveto käännöskeskuksen vuotuisissa toimintakertomuksissa. Strategiassa ja työohjelmissa esitettyjen eri toimenpiteiden rahoittamista varten käännöskeskus laatii vuotuiset talousarviot, jotka sen hallintoneuvosto hyväksyy yhdessä ohjelma-asiakirjojen kanssa. Käännöskeskuksen talousarvio sisältää tiedot kyseisen vuoden ennakoiduista tuloista ja menoista. Käännöskeskus esittää vuosittain myös tilinpäätöksensä, josta ilmenee, miten talousarvio toteutui.

Käännöskeskuksen strategia 2016–2020

Strategian 2016–2020 ytimessä on visio käännöskeskuksesta EU:n virastojen ja elinten kielipalvelujen tarjoamisen huippuosaamiskeskuksena vuoteen 2020 mennessä.

EU:n virastojen ja elinten yhteisenä kielipalvelujen tarjoajana käännöskeskus edistää jatkossakin aktiivisesti Euroopan komission ensisijaista tavoitetta tehdä EU:sta demokraattisen muutoksen unioni. Toimeksiannossaan käännöskeskus edistää todellista monikielisyyttä EU:ssa suorittamalla tehtävänsä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa ja varmistamalla, että EU:n kansalaiset saavat tietoa EU:n eri virallisilla kielillä.

Käännöskeskus myös jatkaa toisen toimeksiantonsa täyttämistä järkeistämällä resurssien käyttöä ja yhdenmukaistamalla EU:n kääntämismenettelyjä toimielinten välisellä yhteistyöllä.

Strategian keskeisenä painopisteenä on luoda entistä enemmän lisäarvoa käännöskeskuksen asiakkaille ja taata keskuksen pitkän aikavälin kestävyys.