Huippulaadukkaat tietokonesovellukset ja -laitteet ovat olennaisen tärkeitä käännöskeskuksen jokapäiväisessä työssä. Tietotekniikkaosasto koostuu seuraavista kolmesta jaostosta: käyttötuki-, IT-infrastruktuuri.

Kehittämisjaosto

Kehittämisjaosto suunnittelee, luo ja pitää yllä IT-sovelluksia ja tietokantoja käännöskeskuksen toiminnan vaatimusten mukaisesti.

Se hallinnoi myös muita kuin sisäisiä IT-ratkaisuja sekä ulkopuolisilta toimittajilta hankittuja palveluita, kuten muiden toimielinten tai yksityisten yritysten toimittamia, ja edistää niiden tutkimista, yhdentämistä ja käyttöönottoa keskuksen IT-ympäristössä.

Käyttötukijaosto

Käyttötukijaosto on keskitetty yhteyspiste sekä sisäisille että ulkoisille käyttäjille, joilla on erilaisia ongelmia ja tietopyyntöjä, jotka liittyvät IT-alaan: laitteisiin, ohjelmistoihin, televiestintään ja infrastruktuuriin. Se käsittelee kaikkia henkilökohtaisia laitteita, ohjelmistoja ja liiketoimintaratkaisuja, jotta jokaisessa työpisteessä olisi yhdenmukainen ja tehokas IT-arkkitehtuuri.

IT-infrastruktuurijaosto

IT-infrastruktuurijaosto toimittaa ja pitää yllä keskitettyjä IT-infrastruktuureja, joiden avulla käännöskeskus pystyy täyttämään tavoitteensa, ja varmistaa jatkuvuus- ja elvytyssuunnitelmien avulla, että kyseiset infrastruktuurit ovat vastustuskykyisiä. Se valvoo käännöskeskukseen liittyvien tietojen sekä asiakkaiden ja kumppanien toimittamien tietojen saatavuutta ja tietoturvaa sekä hallinnoi tietokeskuksia ja pilvipalveluja, joissa on keskuksen toiminnan edellyttämä varastointi- ja käsittelykapasiteetti. Jaosto suorittaa kaikki toimensa tiiviissä yhteistyössä tietosuojavaltuutetun, tietoturvavastaavan ja paikallistietojärjestelmän tietoturvavastaavan kanssa.