Käännöskeskuksella on asiakkaita ympäri Eurooppaa monilta erikoisaloilta (esimerkiksi koulutus, työllisyys, kulttuuri, liikenne, tutkimus ja innovointi, sosiaaliasiat, ympäristö, energia, kemia, tekijänoikeudet, lainsäädäntö, talousarvio ja rahoitus, ulko- ja turvallisuuspolitiikka, poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö, kansanterveys ja kuluttajansuoja). Keskus tarjoaa kielipalveluja Euroopan unionin 24 virallisella kielellä ja pyynnöstä myös muilla kuin EU:n kielillä. Keskus tarjoaa erityisesti seuraavia palveluja: