Miten haen työtä käännöskeskuksesta?

Pääsääntöisesti käännöskeskus edellyttää henkilöstöltään pätevyyttä ja kokemusta suurimmalta osalta toimintansa aloista, etenkin kääntämisen ydintoiminnoista.

Asiaan liittyvää tietoa saa käännöskeskuksen verkkosivuston Työpaikat-sivulta.

Avoimista toimista voidaan ilmoittaa joko sisäisesti tai ulkoisesti.

Miten haen väliaikaisen toimihenkilön tointa?

Käännöskeskus palkkaa väliaikaista henkilöstöä pitkäaikaisiin toimiin, joissa tehtävät ovat luonteeltaan pysyviä.

Täytäntöönpanosäännöksissä on yksityiskohtaisesti kaikki käännöskeskuksen ja valintalautakuntien valintamenettelyihin liittyvät velvoitteet ja vastuut – järjestettiinpä valintamenettelyt sitten täysin tai osittain Euroopan henkilöstövalintatoimiston (EPSO) avustamana.

Lisätietoja sähköisestä hausta verkossa.

Voinko hakea tointa virkamiehenä?

Virkamiehille tarkoitetuissa kilpailuissa noudatetaan henkilöstösääntöjen liitettä III.

Henkilöstöjaoston käytössä ovat valintalautakuntia koskevat Vade Mecum for Selection Boards and Selection Committees -ohjeet, joissa on yhteenveto kaikista asiaan liittyvistä periaatteista ja käytännöistä ja joka on suunniteltu ohjaamaan valintalautakuntia niiden työssä ja päätöksenteossa.

Tähän mennessä käännöskeskus on järjestänyt sisäisiä kilpailuja joko yleisiä toimenkuvia tai erityistehtäviä varten laatiakseen varallaololuetteloita, joilta käännöskeskus voi rekrytoida henkilöstöä.

Tällaiset kilpailut ovat avoimia ainoastaan käännöskeskuksessa jo työskentelevälle henkilöstölle.

Miten haen sopimussuhteisen toimihenkilön tointa?

Käännöskeskuksen politiikkana on ottaa palvelukseen sopimussuhteisia toimihenkilöitä

  • vahvistaakseen resursseja määräaikaisten hankkeiden tukitoimissa
  • sijaisiksi hallintovirkamiehille / väliaikaisille toimihenkilöille (joko hallintovirkamiehille tai -toimihenkilöille (AD) tai hallintoavustajille (AST)), jotka ovat äitiyslomalla, sairauslomalla, vanhempainlomalla tai perhelomalla tai jotka työskentelevät osa-aikaisesti.