Image
IAMLADP

Käännöskeskus toimii aktiivisesti myös kansainvälisillä foorumeilla. Se on jäsenenä kielijärjestelyjä, dokumentointia ja julkaisua käsittelevässä kansainvälisessä vuosikokouksessa (IAMLADP), joka on suurin konferenssi- ja kielipalvelujen tarjoajia (lähinnä kääntäjiä ja tulkkeja) työllistävien kansainvälisten järjestöjen johtajien verkosto. IAMLADP:n puheenjohtajana on Yhdistyneet kansakunnat, ja se edustaa noin 10 000 kieliammattilaisen yhteisöä.

IAMLADP:n yleisenä tavoitteena on edistää konferenssi-, kieli- ja julkaisupalvelujen tehokkuutta, laatua ja kustannustehokkuutta jokaisessa osallistuvassa järjestössä tarjoamalla niiden johtajille ainutlaatuisen foorumin, jossa nämä voivat vaihtaa tietoja, jakaa kokemuksia toimintalinjoista ja käytännöistä, kerätä resursseja yhteistä etua koskeviin tehtäviin ja edistää henkilöstön koulutusta ja vaihtoja.

Käännöskeskus on luonut monia yhteisiä koulutushankkeita IAMLADP-yhteisölle ja tarjonnut niitä sadoille IAMLADP-järjestöjen kääntäjille muutaman viime vuoden aikana.