Kielellinen neuvonta

Kielellisessä neuvonnassa analysoidaan asiakkaan tarpeet käännösprosessia parantavien ratkaisujen kehittämiseksi. Tämä voi tarkoittaa asiakirjojen laatimisessa auttamista, tiettyjen asiakirjaryhmien analysointia, jotta voidaan havaita toistuvat tai samanlaiset tekstinosat, jotka voidaan yhtenäistää asiakirjamalleissa ja siten vähentää käännöskustannuksia, tai asiakirjojen työnkulun analysointia. Tällaisen palvelun työmäärään vaikuttaa erittäin paljon kunkin yksittäisen tapauksen vaativuus.