Käynnissä oleva(t) menettely(t)

Tarjouskilpailuja ei ole.

Käännöskeskus järjestää säännöllisesti tarjouskilpailuja ja osallistuu toimielinten välisiin tarjouspyyntöihin monilla eri aloilla.

Käännöskeskus on perustamisasetuksensa, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94, nojalla oikeushenkilö, ja se voi tehdä sopimuksia ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa.

Sopimus voidaan tehdä vasta, kun tiukat tarjousmenettelyt on viety onnistuneesti päätökseen EU:n julkisia hankintoja koskevien sääntöjen mukaisesti.

Asiasta kiinnostuneiden ulkoisten palveluntarjoajien on tarjouksen tekemistä varten vastattava käännöskeskuksen käynnistämään tarjouspyyntöön.

Kaikki tarjouksen tekemisessä tarvittava tieto on joko Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavissa ilmoituksissa tai tällä sivustolla.

On kuitenkin syytä panna merkille, että käännöskeskuksen verkkosivuston ei pidä katsoa korvaavan tarjouspyynnön virallista julkaisua TED-palvelussa (Tenders Electronic Daily), joka on EU:n julkisille hankinnoille tarkoitettu EU:n virallisen lehden täydennysosan verkkoversio.

Käännöskeskus ei siten ota mitään vastuuta verkkosivuston sisällöstä.

Jäljempänä on luettelo kaikista (mahdollisesti) käynnissä olevista tarjouspyynnöistä.

Asiakirjat