Käynnissä oleva(t) menettely(t)

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-01)

Julkaisupäivä: 18/11/2020 - Päättymispäivä: 20/01/2021

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-01)

 

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-02)

Julkaisupäivä: 18/11/2020 - Päättymispäivä: 20/01/2021

 

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-02)

 

Call for tenders FL/GEN20-03

Julkaisupäivä: 13/11/2020 - Päättymispäivä: 20/01/2021

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-03)

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching a call for tenders for the conclusion of multiple framework contracts for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field relating to the work of the various bodies and institutions of the European Union for which the Translation Centre provides translation services, from German, Spanish, Italian and Dutch into French.

Call for tenders FL/GEN20-04

Julkaisupäivä: 13/11/2020 - Päättymispäivä: 20/01/2021

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-04)

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching a call for tenders for the conclusion of multiple framework contracts for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field relating to the work of the various bodies and institutions of the European Union for which the Translation Centre provides translation services, from French into German, Spanish, Italian and Dutch 

Käännöskeskus järjestää säännöllisesti tarjouskilpailuja ja osallistuu toimielinten välisiin tarjouspyyntöihin monilla eri aloilla.

Käännöskeskus on perustamisasetuksensa, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94, nojalla oikeushenkilö, ja se voi tehdä sopimuksia ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa.

Sopimus voidaan tehdä vasta, kun tiukat tarjousmenettelyt on viety onnistuneesti päätökseen EU:n julkisia hankintoja koskevien sääntöjen mukaisesti.

Asiasta kiinnostuneiden ulkoisten palveluntarjoajien on tarjouksen tekemistä varten vastattava käännöskeskuksen käynnistämään tarjouspyyntöön.

Kaikki tarjouksen tekemisessä tarvittava tieto on joko Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavissa ilmoituksissa tai tällä sivustolla.

On kuitenkin syytä panna merkille, että käännöskeskuksen verkkosivuston ei pidä katsoa korvaavan tarjouspyynnön virallista julkaisua TED-palvelussa (Tenders Electronic Daily), joka on EU:n julkisille hankinnoille tarkoitettu EU:n virallisen lehden täydennysosan verkkoversio.

Käännöskeskus ei siten ota mitään vastuuta verkkosivuston sisällöstä.

Jäljempänä on luettelo kaikista (mahdollisesti) käynnissä olevista tarjouspyynnöistä.

Asiakirjat