Tõlkimine on tähenduse edasiandmine lähtekeelest sihtkeelde eesmärgiga koostada tekst, mis vastab sihtkeele grammatikareeglitele ja tõlkeprojekti määramisel edastatud juhistele. Lähtekeel on keel, milles on koostatud originaaltekst (mida nimetatakse ka lähtetekstiks), ja sihtkeel on keel, millesse lähtetekst tõlgitakse. Dokumente eeltöödeldakse korduva materjali tuvastamiseks, tõlkekeskuse tõlkemälude sisu taaskasutamise võimaldamiseks ning masintõlkemootorite kasutamiseks, v.a juhul, kui need kuuluvad ühte järgmistest kategooriatest:

  • väga kiireloomulised dokumendid;
  • spetsiifilistes formaatides kiireloomulised dokumendid, mis vajavad spetsiaalset eeltöötlemist.

Neid tõlketaotlusi, mis vastavad tõlkekeskuse spetsiaalsete masintõlkemootorite kasutamise tingimustele, eeltöödeldakse automaatselt vastavate mootoritega ning nende korral saab erinevate pööringuaegade tõttu pakkuda alandatud hindu. Sellised eeltõlgitud dokumendid läbivad keskuse lingvistide täieliku järeltoimetamise, et veenduda, et lõpptulemus on täielikult võrreldav tulemusega, mis saadakse traditsioonilisel tõlkimisel (st tõlkija, kes koostab tõlke, kasutades tõlkemäluvahendit koos masintõlkega).