Tõlkeosakond on tõlkekeskuse suurim osakond ja selles töötab üle poole tõlkekeskuse töötajatest. Tõlkeosakond koosneb kolmest keeletalitusest.

Tõlkijad (keeletalitused)

Keeletalitused jagunevad omakorda ELi ametlike keelte alusel tõlkerühmadeks, mille suurus sõltub tõlkemahust sihtkeelde. Tõlkijad tõlgivad emakeelde ja neil on mitmesugune haridustaust, enamasti keeleharidus.

Tõlkekeskus pakub tõlkijatele keskuses töötamise ajal koolitusi, nii keeleõpet (keeleoskuse parandamine ja uute keelte õppimine) kui ka kliendipõhiseid koolitusi.

Tõlkijad tõlgivad ja toimetavad dokumente ja kaubamärke. Samuti tõlgivad nad videote subtiitreid, koostavad sõnastikke ja täiendavad institutsioonidevahelist terminibaasi IATE.

Koosseisulised tõlkijad tagavad keeleekspertidena tõlgete keelekvaliteedi, seda nii sisetõlgete kui ka välistelt keeleteenuste osutajatelt tellitud tõlgete korral.

Tänu tõlgete allhankel ja asutusesisesel kvaliteedikontrollil põhinevale tegevusmudelile on tõlkekeskusest saanud võrdlusalus tõlketoimetamise kõigis aspektides.