Lähteteksti ükskeelne toimetamine

Ükskeelne toimetamine tähendab teksti keelelist kontrollimist, veendudes, et see vastab lähtekeele grammatika-, õigekirja- ja kirjavahemärkide kasutamise reeglitele. Toimetaja parandab grammatika-, õigekirja- ja kirjavahemärgivead. Toimetaja töötab muutuste jälgimise režiimis, et juhtida tähelepanu teksti tehtud muudatustele. Kui toimetaja leiab, et teksti keeleline kvaliteet võiks selguse ja arusaadavuse huvides olla parem, lisab ta teksti kommentaari, soovitades paranduste tegemist. Toimetaja ei pea otsima ega parandama teksti sisuga seotud vigu ega probleeme. Kui toimetaja selliseid võimalikke sisuprobleeme leiab, tõstab ta need tekstis esile. Klient otsustab ise, kas kommentaarid on asjakohased, ja võtab vajalikud meetmed. Toimetaja ei paranda teksti vormindus- ega küljendusvigu.

Keelenõustamine

Keelenõustamine tähendab kliendi keeleliste vajaduste analüüsimist, et töötada välja tõlkeprotsessi optimeerivad lahendused. See võib hõlmata spetsiaalsete neuromasintõlkemootorite loomist ja töös hoidmist, spetsiifiliste töövoosüsteemide loomist ning projekteerimist ning algmaterjali tehnilist ja lingvistilist eeltoimetamist selle lõpliku kvaliteedi parandamiseks. Et töö hulk sõltub sellise teenuse korral suuresti konkreetse juhtumi keerukusest, lepitakse iga juhtumi üksikasjad kokku tihedas koostöös kliendiga.