Reservnimekirjades on kandidaadid, kes on edukalt läbinud valikumenetluse ja valitud võimalikuks töölevõtmiseks.

Vajaduse korral võtab Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus ühendust reservnimekirjas olevate kandidaatidega.

Teenistusvajaduste korral võib reservnimekirja jagada ka teiste ELi asutustega.

Kandidaadid peaksid arvestama, et reservnimekirja kandmine ei taga töölevõtmist.
 
Reservnimekirja kehtivuse teave onsiin