Euroopa Ombudsman uurib kaebusi haldusomavoli kohta Euroopa Liidu institutsioonides ja asutustes. See hõlmab näiteks haldusnormide rikkumist, ebaõiglust, diskrimineerimist, võimu kuritarvitamist, vastamata jätmist, teabe andmisest keeldumist ja põhjendamatut viivitamist. Kaebusi võivad esitada ELi liikmesriikide kodanikud ja elanikud ning ELis registreeritud ühendused, äriühingud ja asutused.

Seda liiki kaebus tuleb esitada kahe aasta jooksul pärast kaebuse aluseks olevast asjaolust teadasaamist ja alles pärast seda, kui tõlkekeskusega on probleemi lahendamiseks ühendust võetud.

Lisateave on Euroopa Ombudsmani veebilehel:

http://www.ombudsman.europa.eu/et/home.faces