Image
CdT Management Board

 

Tõlkekeskust juhib haldusnõukogu. Tõlkekeskuse igapäevaseid ülesandeid täidavad Luxembourgis asuvad töötajad ja nende tegevust kontrollib tõlkekeskuse direktor.

ELi liikmesriigid, Euroopa Komisjon ja enamik tõlkekeskuse klientidest on esindatud tõlkekeskuse haldusnõukogus, mis koosneb täis- ja asendusliikmetest:

Haldusnõukogusse määramisel esitavad liikmed huvide deklaratsiooni kooskõlas tõlkekeskuse huvide konflikti ennetamise ja haldamise poliitikaga. Deklaratsiooni eesmärk on tuvastada kõigi liikmete mis tahes võimalik või tegelik huvide konflikt nende kuulumisel haldusnõukogusse ja võimaldada tõlkekeskusel võtta asjakohaseid meetmeid, kui vaja.

Haldusnõukogu liikmete huvide konflikti deklaratsioonide ja CVdega saab tutvuda järgmise päringu kaudu:

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus

Mary McCaughey
Full member
Hilary O'Donoghue
Alternate member

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet

Marcus Angioni
Full member

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut

Tzvetan Zafirov
Full member
Alice Fišer
Alternate member

Euroopa Innovatsiooninõukogu ning Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet

Marcus Angioni
Full member

Euroopa Investeerimispank

Maria Bühler
Täisliige
Maria Bühler
Täisliige
Maria Bühler
Täisliige
Maria Bühler
Täisliige
Maria Bühler
Täisliige
Maria Bühler
Täisliige
Maria Bühler
Täisliige
Maria Bühler
Täisliige
Maria Bühler
Täisliige
Maria Bühler
Täisliige
Maria Bühler
Täisliige
Maria Bühler
Täisliige
Maria Bühler
Täisliige
Maria Bühler
Täisliige
Maria Bühler
Täisliige
Maria Bühler
Täisliige
Maria Bühler
Täisliige
Maria Bühler
Täisliige
Maria Bühler
Täisliige
Maria Bühler
Täisliige
Maria Bühler
Täisliige
Maria Bühler
Täisliige
Maria Bühler
Täisliige
Maria Bühler
Täisliige
Thierry Fontenelle
Asendusliige
Thierry Fontenelle
Asendusliige
Thierry Fontenelle
Asendusliige
Thierry Fontenelle
Asendusliige
Thierry Fontenelle
Asendusliige
Thierry Fontenelle
Asendusliige
Thierry Fontenelle
Asendusliige
Thierry Fontenelle
Asendusliige
Thierry Fontenelle
Asendusliige
Thierry Fontenelle
Asendusliige
Thierry Fontenelle
Asendusliige
Thierry Fontenelle
Asendusliige
Thierry Fontenelle
Asendusliige
Thierry Fontenelle
Asendusliige
Thierry Fontenelle
Asendusliige
Thierry Fontenelle
Asendusliige
Thierry Fontenelle
Asendusliige
Thierry Fontenelle
Asendusliige
Thierry Fontenelle
Asendusliige
Thierry Fontenelle
Asendusliige
Thierry Fontenelle
Asendusliige
Thierry Fontenelle
Asendusliige
Thierry Fontenelle
Asendusliige
Thierry Fontenelle
Asendusliige

Euroopa Kaitseagentuur

Dimitri Nicolaides
Täisliige
Dimitri Nicolaides
Täisliige
Dimitri Nicolaides
Täisliige
Dimitri Nicolaides
Täisliige
Dimitri Nicolaides
Täisliige
Dimitri Nicolaides
Täisliige
Dimitri Nicolaides
Täisliige
Dimitri Nicolaides
Täisliige
Dimitri Nicolaides
Täisliige
Dimitri Nicolaides
Täisliige
Dimitri Nicolaides
Täisliige
Dimitri Nicolaides
Täisliige
Dimitri Nicolaides
Täisliige
Dimitri Nicolaides
Täisliige
Dimitri Nicolaides
Täisliige
Dimitri Nicolaides
Täisliige
Dimitri Nicolaides
Täisliige
Dimitri Nicolaides
Täisliige
Dimitri Nicolaides
Täisliige
Dimitri Nicolaides
Täisliige
Dimitri Nicolaides
Täisliige
Dimitri Nicolaides
Täisliige
Dimitri Nicolaides
Täisliige
Dimitri Nicolaides
Täisliige
Bronislava Ouaki
Asendusliige
Bronislava Ouaki
Asendusliige
Bronislava Ouaki
Asendusliige
Bronislava Ouaki
Asendusliige
Bronislava Ouaki
Asendusliige
Bronislava Ouaki
Asendusliige
Bronislava Ouaki
Asendusliige
Bronislava Ouaki
Asendusliige
Bronislava Ouaki
Asendusliige
Bronislava Ouaki
Asendusliige
Bronislava Ouaki
Asendusliige
Bronislava Ouaki
Asendusliige
Bronislava Ouaki
Asendusliige
Bronislava Ouaki
Asendusliige
Bronislava Ouaki
Asendusliige
Bronislava Ouaki
Asendusliige
Bronislava Ouaki
Asendusliige
Bronislava Ouaki
Asendusliige
Bronislava Ouaki
Asendusliige
Bronislava Ouaki
Asendusliige
Bronislava Ouaki
Asendusliige
Bronislava Ouaki
Asendusliige
Bronislava Ouaki
Asendusliige
Bronislava Ouaki
Asendusliige

Euroopa Kalanduskontrolli Amet

Niall McHale
Täisliige
Niall McHale
Täisliige
Niall McHale
Täisliige
Niall McHale
Täisliige
Niall McHale
Täisliige
Niall McHale
Täisliige
Niall McHale
Täisliige
Niall McHale
Täisliige
Niall McHale
Täisliige
Niall McHale
Täisliige
Niall McHale
Täisliige
Niall McHale
Täisliige
Niall McHale
Täisliige
Niall McHale
Täisliige
Niall McHale
Täisliige
Niall McHale
Täisliige
Niall McHale
Täisliige
Niall McHale
Täisliige
Niall McHale
Täisliige
Niall McHale
Täisliige
Niall McHale
Täisliige
Niall McHale
Täisliige
Niall McHale
Täisliige
Niall McHale
Täisliige
Rieke Arndt
Asendusliige
Rieke Arndt
Asendusliige
Rieke Arndt
Asendusliige
Rieke Arndt
Asendusliige
Rieke Arndt
Asendusliige
Rieke Arndt
Asendusliige
Rieke Arndt
Asendusliige
Rieke Arndt
Asendusliige
Rieke Arndt
Asendusliige
Rieke Arndt
Asendusliige
Rieke Arndt
Asendusliige
Rieke Arndt
Asendusliige
Rieke Arndt
Asendusliige
Rieke Arndt
Asendusliige
Rieke Arndt
Asendusliige
Rieke Arndt
Asendusliige
Rieke Arndt
Asendusliige
Rieke Arndt
Asendusliige
Rieke Arndt
Asendusliige
Rieke Arndt
Asendusliige
Rieke Arndt
Asendusliige
Rieke Arndt
Asendusliige
Rieke Arndt
Asendusliige
Rieke Arndt
Asendusliige

Euroopa Kemikaaliamet

Shay O’Malley
Täisliige
Shay O’Malley
Täisliige
Shay O’Malley
Täisliige
Shay O’Malley
Täisliige
Shay O’Malley
Täisliige
Shay O’Malley
Täisliige
Shay O’Malley
Täisliige
Shay O’Malley
Täisliige
Shay O’Malley
Täisliige
Shay O’Malley
Täisliige
Shay O’Malley
Täisliige
Shay O’Malley
Täisliige
Shay O’Malley
Täisliige
Shay O’Malley
Täisliige
Shay O’Malley
Täisliige
Shay O’Malley
Täisliige
Shay O’Malley
Täisliige
Shay O’Malley
Täisliige
Shay O’Malley
Täisliige
Shay O’Malley
Täisliige
Shay O’Malley
Täisliige
Shay O’Malley
Täisliige
Shay O’Malley
Täisliige
Shay O’Malley
Täisliige
John Wickham
Asendusliige
John Wickham
Asendusliige
John Wickham
Asendusliige
John Wickham
Asendusliige
John Wickham
Asendusliige
John Wickham
Asendusliige
John Wickham
Asendusliige
John Wickham
Asendusliige
John Wickham
Asendusliige
John Wickham
Asendusliige
John Wickham
Asendusliige
John Wickham
Asendusliige
John Wickham
Asendusliige
John Wickham
Asendusliige
John Wickham
Asendusliige
John Wickham
Asendusliige
John Wickham
Asendusliige
John Wickham
Asendusliige
John Wickham
Asendusliige
John Wickham
Asendusliige
John Wickham
Asendusliige
John Wickham
Asendusliige
John Wickham
Asendusliige
John Wickham
Asendusliige

Euroopa Keskkonnaamet

Katja Rosenbohm
Täisliige
Katja Rosenbohm
Täisliige
Katja Rosenbohm
Täisliige
Katja Rosenbohm
Täisliige
Katja Rosenbohm
Täisliige
Katja Rosenbohm
Täisliige
Katja Rosenbohm
Täisliige
Katja Rosenbohm
Täisliige
Katja Rosenbohm
Täisliige
Katja Rosenbohm
Täisliige
Katja Rosenbohm
Täisliige
Katja Rosenbohm
Täisliige
Katja Rosenbohm
Täisliige
Katja Rosenbohm
Täisliige
Katja Rosenbohm
Täisliige
Katja Rosenbohm
Täisliige
Katja Rosenbohm
Täisliige
Katja Rosenbohm
Täisliige
Katja Rosenbohm
Täisliige
Katja Rosenbohm
Täisliige
Katja Rosenbohm
Täisliige
Katja Rosenbohm
Täisliige
Katja Rosenbohm
Täisliige
Katja Rosenbohm
Täisliige
Gülcin Karadeniz
Asendusliige
Gülcin Karadeniz
Asendusliige
Gülcin Karadeniz
Asendusliige
Gülcin Karadeniz
Asendusliige
Gülcin Karadeniz
Asendusliige
Gülcin Karadeniz
Asendusliige
Gülcin Karadeniz
Asendusliige
Gülcin Karadeniz
Asendusliige
Gülcin Karadeniz
Asendusliige
Gülcin Karadeniz
Asendusliige
Gülcin Karadeniz
Asendusliige
Gülcin Karadeniz
Asendusliige
Gülcin Karadeniz
Asendusliige
Gülcin Karadeniz
Asendusliige
Gülcin Karadeniz
Asendusliige
Gülcin Karadeniz
Asendusliige
Gülcin Karadeniz
Asendusliige
Gülcin Karadeniz
Asendusliige
Gülcin Karadeniz
Asendusliige
Gülcin Karadeniz
Asendusliige
Gülcin Karadeniz
Asendusliige
Gülcin Karadeniz
Asendusliige
Gülcin Karadeniz
Asendusliige
Gülcin Karadeniz
Asendusliige

Euroopa Keskpank

Rossana Villani
Täisliige
Rossana Villani
Täisliige
Rossana Villani
Täisliige
Rossana Villani
Täisliige
Rossana Villani
Täisliige
Rossana Villani
Täisliige
Rossana Villani
Täisliige
Rossana Villani
Täisliige
Rossana Villani
Täisliige
Rossana Villani
Täisliige
Rossana Villani
Täisliige
Rossana Villani
Täisliige
Rossana Villani
Täisliige
Rossana Villani
Täisliige
Rossana Villani
Täisliige
Rossana Villani
Täisliige
Rossana Villani
Täisliige
Rossana Villani
Täisliige
Rossana Villani
Täisliige
Rossana Villani
Täisliige
Rossana Villani
Täisliige
Rossana Villani
Täisliige
Rossana Villani
Täisliige
Rossana Villani
Täisliige

Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet

Marcus Angioni
Full member

Euroopa Komisjon

Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige

Euroopa Kontrollikoda

José Ortiz Pintor
Täisliige
José Ortiz Pintor
Täisliige
José Ortiz Pintor
Täisliige
José Ortiz Pintor
Täisliige
José Ortiz Pintor
Täisliige
José Ortiz Pintor
Täisliige
José Ortiz Pintor
Täisliige
José Ortiz Pintor
Täisliige
José Ortiz Pintor
Täisliige
José Ortiz Pintor
Täisliige
José Ortiz Pintor
Täisliige
José Ortiz Pintor
Täisliige
José Ortiz Pintor
Täisliige
José Ortiz Pintor
Täisliige
José Ortiz Pintor
Täisliige
José Ortiz Pintor
Täisliige
José Ortiz Pintor
Täisliige
José Ortiz Pintor
Täisliige
José Ortiz Pintor
Täisliige
José Ortiz Pintor
Täisliige
José Ortiz Pintor
Täisliige
José Ortiz Pintor
Täisliige
José Ortiz Pintor
Täisliige
José Ortiz Pintor
Täisliige
Pawel Szuba
Asendusliige
Pawel Szuba
Asendusliige
Pawel Szuba
Asendusliige
Pawel Szuba
Asendusliige
Pawel Szuba
Asendusliige
Pawel Szuba
Asendusliige
Pawel Szuba
Asendusliige
Pawel Szuba
Asendusliige
Pawel Szuba
Asendusliige
Pawel Szuba
Asendusliige
Pawel Szuba
Asendusliige
Pawel Szuba
Asendusliige
Pawel Szuba
Asendusliige
Pawel Szuba
Asendusliige
Pawel Szuba
Asendusliige
Pawel Szuba
Asendusliige
Pawel Szuba
Asendusliige
Pawel Szuba
Asendusliige
Pawel Szuba
Asendusliige
Pawel Szuba
Asendusliige
Pawel Szuba
Asendusliige
Pawel Szuba
Asendusliige
Pawel Szuba
Asendusliige
Pawel Szuba
Asendusliige

Euroopa Koolitusfond

Cécile Beelaerts
Full member
Erja Kaikkonen
Full member

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus

Corinna Frey
Full member
Stéphanie Wehrheim
Alternate member

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Andrea di Carlo
Full member
Inge Buffolo
Alternate member

Euroopa Liidu Kohus

Thierry Lefèvre
Täisliige
Thierry Lefèvre
Täisliige
Thierry Lefèvre
Täisliige
Thierry Lefèvre
Täisliige
Thierry Lefèvre
Täisliige
Thierry Lefèvre
Täisliige
Thierry Lefèvre
Täisliige
Thierry Lefèvre
Täisliige
Thierry Lefèvre
Täisliige
Thierry Lefèvre
Täisliige
Thierry Lefèvre
Täisliige
Thierry Lefèvre
Täisliige
Thierry Lefèvre
Täisliige
Thierry Lefèvre
Täisliige
Thierry Lefèvre
Täisliige
Thierry Lefèvre
Täisliige
Thierry Lefèvre
Täisliige
Thierry Lefèvre
Täisliige
Thierry Lefèvre
Täisliige
Thierry Lefèvre
Täisliige
Thierry Lefèvre
Täisliige
Thierry Lefèvre
Täisliige
Thierry Lefèvre
Täisliige
Thierry Lefèvre
Täisliige
Jurga Haenel
Asendusliige
Jurga Haenel
Asendusliige
Jurga Haenel
Asendusliige
Jurga Haenel
Asendusliige
Jurga Haenel
Asendusliige
Jurga Haenel
Asendusliige
Jurga Haenel
Asendusliige
Jurga Haenel
Asendusliige
Jurga Haenel
Asendusliige
Jurga Haenel
Asendusliige
Jurga Haenel
Asendusliige
Jurga Haenel
Asendusliige
Jurga Haenel
Asendusliige
Jurga Haenel
Asendusliige
Jurga Haenel
Asendusliige
Jurga Haenel
Asendusliige
Jurga Haenel
Asendusliige
Jurga Haenel
Asendusliige
Jurga Haenel
Asendusliige
Jurga Haenel
Asendusliige
Jurga Haenel
Asendusliige
Jurga Haenel
Asendusliige
Jurga Haenel
Asendusliige
Jurga Haenel
Asendusliige

Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet

Patrick Hamilton
Täisliige
Patrick Hamilton
Täisliige
Patrick Hamilton
Täisliige
Patrick Hamilton
Täisliige
Patrick Hamilton
Täisliige
Patrick Hamilton
Täisliige
Patrick Hamilton
Täisliige
Patrick Hamilton
Täisliige
Patrick Hamilton
Täisliige
Patrick Hamilton
Täisliige
Patrick Hamilton
Täisliige
Patrick Hamilton
Täisliige
Patrick Hamilton
Täisliige
Patrick Hamilton
Täisliige
Patrick Hamilton
Täisliige
Patrick Hamilton
Täisliige
Patrick Hamilton
Täisliige
Patrick Hamilton
Täisliige
Patrick Hamilton
Täisliige
Patrick Hamilton
Täisliige
Patrick Hamilton
Täisliige
Patrick Hamilton
Täisliige
Patrick Hamilton
Täisliige
Patrick Hamilton
Täisliige

Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet

Eszter Karoliny
Full member

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet

Juhan Lepassaar
Täisliige
Juhan Lepassaar
Täisliige
Juhan Lepassaar
Täisliige
Juhan Lepassaar
Täisliige
Juhan Lepassaar
Täisliige
Juhan Lepassaar
Täisliige
Juhan Lepassaar
Täisliige
Juhan Lepassaar
Täisliige
Juhan Lepassaar
Täisliige
Juhan Lepassaar
Täisliige
Juhan Lepassaar
Täisliige
Juhan Lepassaar
Täisliige
Juhan Lepassaar
Täisliige
Juhan Lepassaar
Täisliige
Juhan Lepassaar
Täisliige
Juhan Lepassaar
Täisliige
Juhan Lepassaar
Täisliige
Juhan Lepassaar
Täisliige
Juhan Lepassaar
Täisliige
Juhan Lepassaar
Täisliige
Juhan Lepassaar
Täisliige
Juhan Lepassaar
Täisliige
Juhan Lepassaar
Täisliige
Juhan Lepassaar
Täisliige

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet

Roeland Woldhuis
Full member
Maria Molina-Sierra
Alternate member

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet

Dietrich Neumann
Full member
Thibault de Maignas
Alternate member

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

Nicole Romain
Täisliige
Nicole Romain
Täisliige
Nicole Romain
Täisliige
Nicole Romain
Täisliige
Nicole Romain
Täisliige
Nicole Romain
Täisliige
Nicole Romain
Täisliige
Nicole Romain
Täisliige
Nicole Romain
Täisliige
Nicole Romain
Täisliige
Nicole Romain
Täisliige
Nicole Romain
Täisliige
Nicole Romain
Täisliige
Nicole Romain
Täisliige
Nicole Romain
Täisliige
Nicole Romain
Täisliige
Nicole Romain
Täisliige
Nicole Romain
Täisliige
Nicole Romain
Täisliige
Nicole Romain
Täisliige
Nicole Romain
Täisliige
Nicole Romain
Täisliige
Nicole Romain
Täisliige
Nicole Romain
Täisliige
Michail Beis
Asendusliige
Michail Beis
Asendusliige
Michail Beis
Asendusliige
Michail Beis
Asendusliige
Michail Beis
Asendusliige
Michail Beis
Asendusliige
Michail Beis
Asendusliige
Michail Beis
Asendusliige
Michail Beis
Asendusliige
Michail Beis
Asendusliige
Michail Beis
Asendusliige
Michail Beis
Asendusliige
Michail Beis
Asendusliige
Michail Beis
Asendusliige
Michail Beis
Asendusliige
Michail Beis
Asendusliige
Michail Beis
Asendusliige
Michail Beis
Asendusliige
Michail Beis
Asendusliige
Michail Beis
Asendusliige
Michail Beis
Asendusliige
Michail Beis
Asendusliige
Michail Beis
Asendusliige
Michail Beis
Asendusliige

Euroopa Liidu Raudteeamet

Anna Gigantino
Full member
Salvatore Ricotta
Alternate member

Euroopa Liidu Varjupaigaamet

Anis Cassar
Full member
Chiara Petrolito
Alternate member

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Anna Redstedt
Täisliige
Anna Redstedt
Täisliige
Anna Redstedt
Täisliige
Anna Redstedt
Täisliige
Anna Redstedt
Täisliige
Anna Redstedt
Täisliige
Anna Redstedt
Täisliige
Anna Redstedt
Täisliige
Anna Redstedt
Täisliige
Anna Redstedt
Täisliige
Anna Redstedt
Täisliige
Anna Redstedt
Täisliige
Anna Redstedt
Täisliige
Anna Redstedt
Täisliige
Anna Redstedt
Täisliige
Anna Redstedt
Täisliige
Anna Redstedt
Täisliige
Anna Redstedt
Täisliige
Anna Redstedt
Täisliige
Anna Redstedt
Täisliige
Anna Redstedt
Täisliige
Anna Redstedt
Täisliige
Anna Redstedt
Täisliige
Anna Redstedt
Täisliige
Florence Melaerts
Asendusliige
Florence Melaerts
Asendusliige
Florence Melaerts
Asendusliige
Florence Melaerts
Asendusliige
Florence Melaerts
Asendusliige
Florence Melaerts
Asendusliige
Florence Melaerts
Asendusliige
Florence Melaerts
Asendusliige
Florence Melaerts
Asendusliige
Florence Melaerts
Asendusliige
Florence Melaerts
Asendusliige
Florence Melaerts
Asendusliige
Florence Melaerts
Asendusliige
Florence Melaerts
Asendusliige
Florence Melaerts
Asendusliige
Florence Melaerts
Asendusliige
Florence Melaerts
Asendusliige
Florence Melaerts
Asendusliige
Florence Melaerts
Asendusliige
Florence Melaerts
Asendusliige
Florence Melaerts
Asendusliige
Florence Melaerts
Asendusliige
Florence Melaerts
Asendusliige
Florence Melaerts
Asendusliige

Euroopa Meresõiduohutuse Amet

Dominika Lempicka-Fichter
Full member
Steven Dunlop
Asendusliige
Steven Dunlop
Asendusliige
Steven Dunlop
Asendusliige
Steven Dunlop
Asendusliige
Steven Dunlop
Asendusliige
Steven Dunlop
Asendusliige
Steven Dunlop
Asendusliige
Steven Dunlop
Asendusliige
Steven Dunlop
Asendusliige
Steven Dunlop
Asendusliige
Steven Dunlop
Asendusliige
Steven Dunlop
Asendusliige
Steven Dunlop
Asendusliige
Steven Dunlop
Asendusliige
Steven Dunlop
Asendusliige
Steven Dunlop
Asendusliige
Steven Dunlop
Asendusliige
Steven Dunlop
Asendusliige
Steven Dunlop
Asendusliige
Steven Dunlop
Asendusliige
Steven Dunlop
Asendusliige
Steven Dunlop
Asendusliige
Steven Dunlop
Asendusliige
Steven Dunlop
Asendusliige

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

Rosemary de Sousa
Full member
Marie-Christine Ashby
Alternate member

Euroopa Ombudsman

Marie-Pierre Darchy
Täisliige
Marie-Pierre Darchy
Täisliige
Marie-Pierre Darchy
Täisliige
Marie-Pierre Darchy
Täisliige
Marie-Pierre Darchy
Täisliige
Marie-Pierre Darchy
Täisliige
Marie-Pierre Darchy
Täisliige
Marie-Pierre Darchy
Täisliige
Marie-Pierre Darchy
Täisliige
Marie-Pierre Darchy
Täisliige
Marie-Pierre Darchy
Täisliige
Marie-Pierre Darchy
Täisliige
Marie-Pierre Darchy
Täisliige
Marie-Pierre Darchy
Täisliige
Marie-Pierre Darchy
Täisliige
Marie-Pierre Darchy
Täisliige
Marie-Pierre Darchy
Täisliige
Marie-Pierre Darchy
Täisliige
Marie-Pierre Darchy
Täisliige
Marie-Pierre Darchy
Täisliige
Marie-Pierre Darchy
Täisliige
Marie-Pierre Darchy
Täisliige
Marie-Pierre Darchy
Täisliige
Marie-Pierre Darchy
Täisliige
Alessandro Del Bon
Asendusliige
Alessandro Del Bon
Asendusliige
Alessandro Del Bon
Asendusliige
Alessandro Del Bon
Asendusliige
Alessandro Del Bon
Asendusliige
Alessandro Del Bon
Asendusliige
Alessandro Del Bon
Asendusliige
Alessandro Del Bon
Asendusliige
Alessandro Del Bon
Asendusliige
Alessandro Del Bon
Asendusliige
Alessandro Del Bon
Asendusliige
Alessandro Del Bon
Asendusliige
Alessandro Del Bon
Asendusliige
Alessandro Del Bon
Asendusliige
Alessandro Del Bon
Asendusliige
Alessandro Del Bon
Asendusliige
Alessandro Del Bon
Asendusliige
Alessandro Del Bon
Asendusliige
Alessandro Del Bon
Asendusliige
Alessandro Del Bon
Asendusliige
Alessandro Del Bon
Asendusliige
Alessandro Del Bon
Asendusliige
Alessandro Del Bon
Asendusliige
Alessandro Del Bon
Asendusliige

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet

Guillaume de Roquigny-Iragne
Täisliige
Guillaume de Roquigny-Iragne
Täisliige
Guillaume de Roquigny-Iragne
Täisliige
Guillaume de Roquigny-Iragne
Täisliige
Guillaume de Roquigny-Iragne
Täisliige
Guillaume de Roquigny-Iragne
Täisliige
Guillaume de Roquigny-Iragne
Täisliige
Guillaume de Roquigny-Iragne
Täisliige
Guillaume de Roquigny-Iragne
Täisliige
Guillaume de Roquigny-Iragne
Täisliige
Guillaume de Roquigny-Iragne
Täisliige
Guillaume de Roquigny-Iragne
Täisliige
Guillaume de Roquigny-Iragne
Täisliige
Guillaume de Roquigny-Iragne
Täisliige
Guillaume de Roquigny-Iragne
Täisliige
Guillaume de Roquigny-Iragne
Täisliige
Guillaume de Roquigny-Iragne
Täisliige
Guillaume de Roquigny-Iragne
Täisliige
Guillaume de Roquigny-Iragne
Täisliige
Guillaume de Roquigny-Iragne
Täisliige
Guillaume de Roquigny-Iragne
Täisliige
Guillaume de Roquigny-Iragne
Täisliige
Guillaume de Roquigny-Iragne
Täisliige
Guillaume de Roquigny-Iragne
Täisliige
Miguel Pereira
Asendusliige
Miguel Pereira
Asendusliige
Miguel Pereira
Asendusliige
Miguel Pereira
Asendusliige
Miguel Pereira
Asendusliige
Miguel Pereira
Asendusliige
Miguel Pereira
Asendusliige
Miguel Pereira
Asendusliige
Miguel Pereira
Asendusliige
Miguel Pereira
Asendusliige
Miguel Pereira
Asendusliige
Miguel Pereira
Asendusliige
Miguel Pereira
Asendusliige
Miguel Pereira
Asendusliige
Miguel Pereira
Asendusliige
Miguel Pereira
Asendusliige
Miguel Pereira
Asendusliige
Miguel Pereira
Asendusliige
Miguel Pereira
Asendusliige
Miguel Pereira
Asendusliige
Miguel Pereira
Asendusliige
Miguel Pereira
Asendusliige
Miguel Pereira
Asendusliige
Miguel Pereira
Asendusliige

Euroopa Prokuratuur

Olivier Ramsayer
Full member
Gianluca Dianese
Alternate member

Euroopa Raudtee Ühisettevõte (ERJU)

Carlo M. Borghini
Full member
Vincent Declerfayt
Alternate member

Euroopa Ravimiamet

Alexios Skarlatos
Täisliige
Alexios Skarlatos
Täisliige
Alexios Skarlatos
Täisliige
Alexios Skarlatos
Täisliige
Alexios Skarlatos
Täisliige
Alexios Skarlatos
Täisliige
Alexios Skarlatos
Täisliige
Alexios Skarlatos
Täisliige
Alexios Skarlatos
Täisliige
Alexios Skarlatos
Täisliige
Alexios Skarlatos
Täisliige
Alexios Skarlatos
Täisliige
Alexios Skarlatos
Täisliige
Alexios Skarlatos
Täisliige
Alexios Skarlatos
Täisliige
Alexios Skarlatos
Täisliige
Alexios Skarlatos
Täisliige
Alexios Skarlatos
Täisliige
Alexios Skarlatos
Täisliige
Alexios Skarlatos
Täisliige
Alexios Skarlatos
Täisliige
Alexios Skarlatos
Täisliige
Alexios Skarlatos
Täisliige
Alexios Skarlatos
Täisliige
Monica Buch Garcia
Asendusliige
Monica Buch Garcia
Asendusliige
Monica Buch Garcia
Asendusliige
Monica Buch Garcia
Asendusliige
Monica Buch Garcia
Asendusliige
Monica Buch Garcia
Asendusliige
Monica Buch Garcia
Asendusliige
Monica Buch Garcia
Asendusliige
Monica Buch Garcia
Asendusliige
Monica Buch Garcia
Asendusliige
Monica Buch Garcia
Asendusliige
Monica Buch Garcia
Asendusliige
Monica Buch Garcia
Asendusliige
Monica Buch Garcia
Asendusliige
Monica Buch Garcia
Asendusliige
Monica Buch Garcia
Asendusliige
Monica Buch Garcia
Asendusliige
Monica Buch Garcia
Asendusliige
Monica Buch Garcia
Asendusliige
Monica Buch Garcia
Asendusliige
Monica Buch Garcia
Asendusliige
Monica Buch Garcia
Asendusliige
Monica Buch Garcia
Asendusliige
Monica Buch Garcia
Asendusliige

Euroopa Regioonide Komitee

Ineta Strautina
Täisliige
Ineta Strautina
Täisliige
Ineta Strautina
Täisliige
Ineta Strautina
Täisliige
Ineta Strautina
Täisliige
Ineta Strautina
Täisliige
Ineta Strautina
Täisliige
Ineta Strautina
Täisliige
Ineta Strautina
Täisliige
Ineta Strautina
Täisliige
Ineta Strautina
Täisliige
Ineta Strautina
Täisliige
Ineta Strautina
Täisliige
Ineta Strautina
Täisliige
Ineta Strautina
Täisliige
Ineta Strautina
Täisliige
Ineta Strautina
Täisliige
Ineta Strautina
Täisliige
Ineta Strautina
Täisliige
Ineta Strautina
Täisliige
Ineta Strautina
Täisliige
Ineta Strautina
Täisliige
Ineta Strautina
Täisliige
Ineta Strautina
Täisliige
Ani Damyanova
Asendusliige
Ani Damyanova
Asendusliige
Ani Damyanova
Asendusliige
Ani Damyanova
Asendusliige
Ani Damyanova
Asendusliige
Ani Damyanova
Asendusliige
Ani Damyanova
Asendusliige
Ani Damyanova
Asendusliige
Ani Damyanova
Asendusliige
Ani Damyanova
Asendusliige
Ani Damyanova
Asendusliige
Ani Damyanova
Asendusliige
Ani Damyanova
Asendusliige
Ani Damyanova
Asendusliige
Ani Damyanova
Asendusliige
Ani Damyanova
Asendusliige
Ani Damyanova
Asendusliige
Ani Damyanova
Asendusliige
Ani Damyanova
Asendusliige
Ani Damyanova
Asendusliige
Ani Damyanova
Asendusliige
Ani Damyanova
Asendusliige
Ani Damyanova
Asendusliige
Ani Damyanova
Asendusliige

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut

Jane Shreckengost
Full member

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet

Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Christos Ellinides
Täisliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige
Marcus Angioni
Asendusliige

Euroopa Teadusuuringute Rakendusamet

Marcus Angioni
Full member

Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet

Marcus Angioni
Full member

Euroopa Toiduohutusamet

James Ramsey
Full member
Alessandra Fantini
Alternate member

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet

Andrew Smith
Täisliige
Andrew Smith
Täisliige
Andrew Smith
Täisliige
Andrew Smith
Täisliige
Andrew Smith
Täisliige
Andrew Smith
Täisliige
Andrew Smith
Täisliige
Andrew Smith
Täisliige
Andrew Smith
Täisliige
Andrew Smith
Täisliige
Andrew Smith
Täisliige
Andrew Smith
Täisliige
Andrew Smith
Täisliige
Andrew Smith
Täisliige
Andrew Smith
Täisliige
Andrew Smith
Täisliige
Andrew Smith
Täisliige
Andrew Smith
Täisliige
Andrew Smith
Täisliige
Andrew Smith
Täisliige
Andrew Smith
Täisliige
Andrew Smith
Täisliige
Andrew Smith
Täisliige
Andrew Smith
Täisliige
Mónika Azaola
Asendusliige
Mónika Azaola
Asendusliige
Mónika Azaola
Asendusliige
Mónika Azaola
Asendusliige
Mónika Azaola
Asendusliige
Mónika Azaola
Asendusliige
Mónika Azaola
Asendusliige
Mónika Azaola
Asendusliige
Mónika Azaola
Asendusliige
Mónika Azaola
Asendusliige
Mónika Azaola
Asendusliige
Mónika Azaola
Asendusliige
Mónika Azaola
Asendusliige
Mónika Azaola
Asendusliige
Mónika Azaola
Asendusliige
Mónika Azaola
Asendusliige
Mónika Azaola
Asendusliige
Mónika Azaola
Asendusliige
Mónika Azaola
Asendusliige
Mónika Azaola
Asendusliige
Mónika Azaola
Asendusliige
Mónika Azaola
Asendusliige
Mónika Azaola
Asendusliige
Mónika Azaola
Asendusliige

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

Karen Aimard
Full member
Antje Daume
Alternate member

Ühenduse Sordiamet

Francesco Mattina
Full member

Euroopa Parlament

Valter Mavrič
Täisliige
Valter Mavrič
Täisliige
Valter Mavrič
Täisliige
Valter Mavrič
Täisliige
Valter Mavrič
Täisliige
Valter Mavrič
Täisliige
Valter Mavrič
Täisliige
Valter Mavrič
Täisliige
Valter Mavrič
Täisliige
Valter Mavrič
Täisliige
Valter Mavrič
Täisliige
Valter Mavrič
Täisliige
Valter Mavrič
Täisliige
Valter Mavrič
Täisliige
Valter Mavrič
Täisliige
Valter Mavrič
Täisliige
Valter Mavrič
Täisliige
Valter Mavrič
Täisliige
Valter Mavrič
Täisliige
Valter Mavrič
Täisliige
Valter Mavrič
Täisliige
Valter Mavrič
Täisliige
Valter Mavrič
Täisliige
Valter Mavrič
Täisliige
Véronique Rosenkranz
Asendusliige
Véronique Rosenkranz
Asendusliige
Véronique Rosenkranz
Asendusliige
Véronique Rosenkranz
Asendusliige
Véronique Rosenkranz
Asendusliige
Véronique Rosenkranz
Asendusliige
Véronique Rosenkranz
Asendusliige
Véronique Rosenkranz
Asendusliige
Véronique Rosenkranz
Asendusliige
Véronique Rosenkranz
Asendusliige
Véronique Rosenkranz
Asendusliige
Véronique Rosenkranz
Asendusliige
Véronique Rosenkranz
Asendusliige
Véronique Rosenkranz
Asendusliige
Véronique Rosenkranz
Asendusliige
Véronique Rosenkranz
Asendusliige
Véronique Rosenkranz
Asendusliige
Véronique Rosenkranz
Asendusliige
Véronique Rosenkranz
Asendusliige
Véronique Rosenkranz
Asendusliige
Véronique Rosenkranz
Asendusliige
Véronique Rosenkranz
Asendusliige
Véronique Rosenkranz
Asendusliige
Véronique Rosenkranz
Asendusliige

Euroopa Liidu Nõukogu

Katelijn Serlet
Alternate member

Austria

Ulrike Köhler
Full member

Belgia

Andy Detaille
Full member
Bernard Latour
Alternate member

Eesti

Mari Peetris
Full member

Hispaania

Alicia Cocero
Full member
Carlos Moreno
Alternate member

Iirimaa

Eamonn Mac Aodha
Full member
Michael Williams
Alternate member

Itaalia

Filippo Ghersini
Full member
Mirko Costa
Alternate member

Kreeka

Antonios Papadopoulos
Full member
Styliani Kromlidou
Alternate member

Küpros

Natassa Avraamides-Haratsi
Full member
Demetris Hasikos
Alternate member

Läti

Māris Baltiņš
Full member
Arturs Krastiņš
Alternate member

Leedu

Andrius Pauga
Full member
Aleksas Dambrauskas
Alternate member

Luksemburg

Sylvie Lucas
Full member
Luc Scholtes
Alternate member

Madalmaad

Wolfram Metz
Full member
Teresa Morris-Drew
Alternate member

Malta

Donatienne Spiteri
Alternate member

Poola

Justyna Bator
Full member
Justyna Cichowska
Alternate member

Portugal

João Pina de Morais
Full member
Filipe Honrado
Alternate member

Prantsusmaa

Natacha Ficarelli
Full member
Clément De Libero
Alternate member

Rootsi

Magnus Lärke
Full member
Jeffrey Ganellen
Alternate member

Rumeenia

Mihai Constandache
Full member

Saksamaa

Matthias Gruber
Full member
Roland Schmieger
Alternate member

Slovakkia

Roman Suchý
Full member

Sloveenia

Boštjan Zupančič
Full member
Tea Mejak
Alternate member

Soome

Panu Kukkonen
Full member
Vesa Kulmala
Alternate member

Taani

Carsten Sander
Full member
Erik Jessen
Alternate member

Ungari

Endre Gáspár
Full member