Keelenõustamine tähendab kliendi keeleliste vajaduste analüüsimist, et töötada välja tõlkeprotsessi optimeerivad lahendused. See võib hõlmata spetsiaalsete neuromasintõlkemootorite loomist ja töös hoidmist, spetsiifiliste töövoosüsteemide loomist ning projekteerimist ning algmaterjali tehnilist ja lingvistilist eeltoimetamist selle lõpliku kvaliteedi parandamiseks. Et töö hulk sõltub sellise teenuse korral suuresti konkreetse juhtumi keerukusest, lepitakse iga juhtumi üksikasjad kokku tihedas koostöös kliendiga.