PRANTSUSE TÕLKIJA

Temporary Agent Viide CDT-AD5-2019/02 - Avaldamiskuupäev: 12/06/2019 - Tähtpäev: 10/07/2019 Luxembourg

Notice of internal competition – Head of the Development Section - IT

Internal competition Viide - Avaldamiskuupäev: 23/05/2019 - Tähtpäev: 25/06/2019

The Translation Centre is organising an internal competition, based on test, to constitute a reserve list from which to recruit for permanent posts in AD function groups.

Vabad töökohad

Tõlkekeskus pakub rahvusvahelist ja kiiresti arenevat töökeskkonda. Keskuse eri osakondadesse võetakse tööle nii keeleeksperte kui ka muude tegevusalade spetsialiste.

Töölevõtmine toimub valikumenetluste teel. Edukatele kandidaatidele pakutakse ELi ametniku, ajutise teenistuja või lepingulise töötaja lepingut. Töö- ja lepingutingimused põhinevad ELi institutsioonide suhtes kehtivatel personalieeskirjadel, st Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjadel ning liidu muude teenistujate teenistustingimustel.

Vabadele töökohtadele oodatakse kandideerima ELi liikmesriikide kodanikke.

Praktika

Tõlkekeskus pakub ka praktikavõimalusi, eelkõige ELi liikmesriikide ja kandidaatriikide üliõpilastele, kes soovivad tutvuda keskuse töövaldkondadega ning saada mitmekultuurilises ja mitmekeelses keskkonnas töötamise kogemust.