Karjäär tõlkekeskuses pakub edukatele kandidaatidele võimaluse töötada mitmekultuurilises keskkonnas ELi asutuse heaks, mis pakub oma klientidele tõlke- ja muid keeleteenuseid, toetades seega tõhusat suhtlemist kõigi Euroopa Liidu kodanikega nende emakeeles.

Tõlkekeskusesse värvatakse töötajaid eelkõige ajutiste teenistujate ja lepinguliste töötajate valikumenetluste alusel. Praegused vabad töökohad on loetletud selle lehekülje lõpus.

Keskuse kontoriruumid asuvad Luxembourgis (vaadake videot Luksemburgis elamise ja töötamise kohta).

Kas olete tõlketeenuste osutaja, kes soovib teha meiega koostööd?

Üldiselt teeme koostööd vabakutseliste tõlkijate agentuuride ja elukutseliste tõlkijatega raamlepingute kaudu, mille sõlmime pärast pakkumiskutset toimuva valikuprotsessi järel. Pakkumiskutsed on meie veebilehe hangete jaotises.

Allhanke eest vastutav töövoo haldamise talitus tellib mõnikord asutuseväliseid tõlketeenuseid ka erilepingute kaudu. Lisateave on meie veebilehe jaotises „Kas olete huvitatud koostööst meiega?“

Praegused tööpakkumised

Vabu töökohti praegu ei ole.
Praegu ei ole pakkumismenetlusi ja läbirääkimistega hankemenetlusi.
Praegu ei ole pakkumismenetlusi.
Praegu ei ole läbirääkimistega hankemenetlusi.
Tulemusi ei ole.