Ajakohased arvutirakendused ja seadmed on tõlkekeskuse igapäevatööks äärmiselt vajalikud. Infotehnoloogia osakond koosneb neljast talitusest: tugiteenuste talitus, IT-infrastruktuuri talitus, arendustalitus.

Arendustalitus

Arendustalitus kavandab, loob ja hooldab tõlkekeskuse toimimiseks vajalikke IT-rakendusi ja -andmebaase.

Talitus haldab ka välistelt teenusepakkujatelt, nagu teised institutsioonid või eraettevõtjad, ostetud IT-lahendusi ja -teenuseid ning osaleb nende analüüsimises, tõlkekeskuse IT-keskkonda integreerimises ja rakendamises.

Tugiteenuste talitus

Tugiteenuste talitus on sise- ja väliskasutajate ühine kontaktpunkt, mis tegeleb mitmesuguste probleemide lahendamisega ja vastab IT-teabepäringutele riistvara, tarkvara, side ja taristuga seotud küsimustes. Talitus tegeleb töökohtade riistvara, tarkvara ja IT-lahendustega, et tagada terviklik ja tõhus IT-arhitektuur.

IT-infrastruktuuri talitus

IT-infrastruktuuri talitus pakub ja hooldab keskset IT-taristut, mis võimaldab tõlkekeskusel oma eesmärke saavutada, ning tagab, et see oleks järjepidevuse ja taastamise kava kohaselt vastupidav. Talitus jälgib tõlkekeskuse andmete ning klientide ja partnerite esitatud andmete kättesaadavust ja turvalisust ning haldab andmekeskusi ja pilveteenuseid, mis tagavad tõlkekeskuse tegevuseks vajaliku andmesalvestus- ja -töötlemissuutlikkuse. Talitus täidab oma ülesandeid tihedas koostöös andmekaitseametniku, julgeolekuametniku ja kohaliku teabeturbe ametnikuga.