Image
IATE

Tõlkekeskus alustas 1999. aastal Euroopa interaktiivse terminibaasi (IATE) projektiga, mis oli institutsioonidevahelise koostöö oluline saavutus. Algselt ELi asutuste terminoloogia haldamiseks ja standardimiseks ning hiljem ELi tekstide mitmekeelse koostamise toetamiseks loodud IATEst on saanud keerukas ja dünaamiline terminoloogiahaldussüsteem.

IATE on üldsusele kättesaadav alates 2007. aastast ning koondab kõigi ELi tõlketeenistuste terminoloogiaallikaid. Tõlkekeskus haldab projekti tehnilisi aspekte projektipartnerite nimel, kelleks on Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Parlamendi, Euroopa Kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee / Regioonide Komitee, Euroopa Kohtu, Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Keskpanga tõlketeenistused. Alates täielikult ümberkujundatud versiooni käivitamisest 2018. aastal on IATEt edasi arendatud, pakkudes uut tõlkide vaadet, uusi andmete jagamise ja taaskasutamise funktsioone (allalaadimine, kogud) ning täiustatud andmehaldusvõimalusi (järjehoidikud, kirje staatus, ristviited).

Üksikasjalik teave on IATE uudiste jaotises meie lehel või IATE veebikoha väljalasketeadetes.

Proovige hiljuti käivitatud IATE otsinguvidinat, mis annab lihtsa juurdepääsu ELi terminoloogiale!

IATE teabelehed

IATE uudised

  • IATE veebitugi
  • Rohkem avaliku sektori ekspordi metaandmeid
  • IATE otsinguvidin
  • URL-otsingu lisafiltrid
  • Uus hoiatus sarnaste tulemuste eest
  • Otsingutes kättesaadavad suulise tõlke peadirektoraadi andmed