EU Agencies Network logo

Tõlkekeskus on ELi asutuste võrgustiku liige. ELi asutuste võrgustiku lõid ELi liikmesriigid ja ELi institutsioonid, et pakkuda lisaväärtusega teenuseid ettevõtetele ja kodanikele ning täita konkreetseid õiguslikke, tehnilisi ja teaduslikke ülesandeid. Võrgustik toetab oma tegevuse kaudu ettevõtjaid kõikjal Euroopas ning annab kogemuspõhist nõu, mis aitab kujundada teadmispõhiseid tegevuskavu ja õigusakte nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil. ELi asutuste võrgustik lisab väärtust, edendades teabe ja teadmiste jagamist ning pakkudes tehnilisi teenuseid valdkondades, mis mõjutavad 500 miljoni Euroopa kodaniku elu (allikas: ELi asutuste võrgustiku ekstraneti esileht).