Tõlkekeskuse kliendid asuvad kõikjal Euroopas ning on spetsialiseerunud sellistele valdkondadele nagu haridus, tööhõive, kultuur, transport, teadustegevus ja innovatsioon, sotsiaalküsimused, keskkond, energia, keemia, omandiõigused, õigus, eelarve- ja finantsküsimused, välis- ja julgeolekupoliitika, politsei- ja õiguskoostöö, rahvatervis ja tarbijakaitse. Tõlkekeskus osutab teenuseid 24 ELi ametlikus keeles ja vajaduse korral muudes kui ELi keeltes. Täpsemalt on pakutavad teenused järgmised: