Benoît Vitale
Benoît Vitale, tõlkekeskuse direktori kohusetäitja alates jaanuarist 2019

Tõlkekeskuse direktor on keskuse seaduslik esindaja, kes annab aru keskuse haldusnõukogule. Direktor vastutab keskuse juhtimise ja haldamise eest ning tal on järgmised põhiülesanded:

  • tööprogrammi, eelarve ja haldusnõukogu otsuste ettevalmistamine ja rakendamine;
  • keskusele antud ülesannete täitmine;
  • igapäevane juhtimine;
  • kõik personaliküsimused.

Direktorit abistavad töötajad osakondades ja talitustes, nagu on kujutatud tõlkekeskuse organisatsiooniskeemil.

Direktori CV

Direktori huvide deklaratsioon