Keelenõustamine

Keelenõustamine tähendab kliendi keeleliste vajaduste analüüsi, et töötada välja tõlkeprotsessi optimeerivad lahendused. See hõlmab abi dokumentide koostamisel, konkreetsete dokumendirühmade analüüsi, et tuvastada korduvad või sarnased tekstiosad, mida saaks dokumendimallides tõlkekulude vähendamiseks ühtlustada, ja dokumendivoogude analüüsi. Teenusega kaasnev töökoormus oleneb konkreetse juhtumi keerukusest.