Η υπηρεσία μετάφρασης είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία του Μεταφραστικού Κέντρου και σε αυτήν απασχολείται πάνω από το μισό προσωπικό του. Αποτελείται από τρία γλωσσικά τμήματα.

Οι μεταφραστές (γλωσσικά τμήματα)

Κάθε γλωσσικό τμήμα υποδιαιρείται σε μεταφραστικές ομάδες, μία για κάθε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Το μέγεθος της κάθε ομάδας διαφέρει ανάλογα με τον μεταφραστικό φόρτο εργασίας προς κάθε γλώσσα-στόχο. Όλοι οι μεταφραστές μεταφράζουν προς τη μητρική τους γλώσσα και προέρχονται από διάφορους ακαδημαϊκούς τομείς, κυρίως από τον γλωσσικό.

Στους μεταφραστές προσφέρεται κατάρτιση καθ’ όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου στο Κέντρο, τόσο στην εκμάθηση γλωσσών (διευρύνοντας τις γλωσσικές τους δεξιότητες και μαθαίνοντας νέες γλώσσες) όσο και στον τομέα δραστηριοτήτων του κάθε πελάτη.

Οι μεταφραστές μεταφράζουν και αναθεωρούν έγγραφα και σήματα. Πραγματοποιούν επίσης υποτιτλισμό σε βίντεο, δημιουργούν γλωσσάρια και συμβάλλουν στην εισαγωγή όρων στη διοργανική βάση IATE.

Ως γλωσσομαθείς, οι εσωτερικοί μεταφραστές διασφαλίζουν τη γλωσσική ποιότητα των παρεχόμενων μεταφράσεων. Αυτό ισχύει τόσο για τα κείμενα που μεταφράζονται εσωτερικά όσο και για τα κείμενα που ανατίθενται σε εξωτερικούς εξειδικευμένους παρόχους γλωσσικών υπηρεσιών.

Μέσω του επιχειρηματικού του μοντέλου εξωτερικής ανάθεσης των μεταφράσεων και εσωτερικού ελέγχου της ποιότητάς τους, το Κέντρο έχει καταστεί σημείο αναφοράς για όλες τις πτυχές της αναθεώρησης.