Η ορολογική εργασία συνίσταται στη δημιουργία ολοκληρωμένων γλωσσαρίων με όρους στη γλώσσα-πηγή και τη γλώσσα-στόχο, ορισμούς, αναφορές πηγής και συγκείμενου, σχόλια κ.λπ., με στόχο την εισαγωγή αυτών των πληροφοριών στη διοργανική βάση δεδομένων ορολογίας IATE (InterActive Terminology for Europe).

Διαβάστε τα φυλλάδια: