Ως υποτιτλισμός νοείται η μεταφορά του προφορικού λόγου ενός βίντεο σε γραπτό κατά τρόπο που επιτρέπει την απόδοση του κειμένου στην οθόνη. Η υπηρεσία υποτιτλισμού μπορεί να περιλαμβάνει «χρονισμό», δηλαδή συγχρονισμό των υποτίτλων με το βίντεο. Οι υπότιτλοι μπορεί να παρέχονται μόνο στη γλώσσα-πηγή του βίντεο ή σε μία ή περισσότερες άλλες γλώσσες και παραδίδονται μαζί με τους χρονικούς κώδικες που υποδεικνύουν την ακριβή στιγμή εμφάνισης και τη διάρκεια παραμονής στην οθόνη κάθε υποτίτλου.