στο διοικητικό συμβούλιο

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΕΝΑΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
Διαβάστε περισσότερα

 • Διοικητικό Συμβούλιο πρόεδρος R. Martikonis
  • Ασκών καθήκοντα Διευθυντή B. Vitale
   • Υπηρεσία Μετάφρασης T. Ferlușcă προϊστάμενος
   • Υπηρεσία Μεταφραστικής Υποστήριξης M. Bubnic προϊστάμενος
   • Υπηρεσία Διοίκησης S. Miggiano προϊστάμενος
   • Υπηρεσία Πληροφορικής P. Dufour προϊστάμενος