Η υπηρεσία παροχής γλωσσικών συμβουλών συνίσταται στην ανάλυση των γλωσσικών αναγκών του πελάτη με σκοπό την ανάπτυξη λύσεων που βελτιστοποιούν τη μεταφραστική διαδικασία. Μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία και συντήρηση προσαρμοσμένων μηχανών νευρωνικής αυτόματης μετάφρασης, τη ρύθμιση και τον σχεδιασμό συγκεκριμένων συστημάτων ροής εργασιών, την τεχνική και γλωσσική προεπεξεργασία του πρωτότυπου υλικού με σκοπό τη βελτίωση της τελικής ποιότητάς του κ.λπ. Καθώς ο φόρτος εργασίας για αυτόν τον τύπο υπηρεσίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πολυπλοκότητα της εκάστοτε περίπτωσης, κάθε έργο καθορίζεται σε στενή συνεργασία με τον πελάτη.