ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Temporary Agent Αρ. αναφ. CDT-AD5-2019/02 - Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/06/2019 - Ημερομηνία λήξης: 10/07/2019 Luxembourg

Προϊσταμενοσ λογιστηριου

Temporary Agent Αρ. αναφ. CDT-AD8-2019/01 - Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/05/2019 - Ημερομηνία λήξης: 28/06/2019

Notice of internal competition – Head of the Development Section - IT

Internal competition Αρ. αναφ. - Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/05/2019 - Ημερομηνία λήξης: 25/06/2019

The Translation Centre is organising an internal competition, based on test, to constitute a reserve list from which to recruit for permanent posts in AD function groups.

Κενές θέσεις εργασίας

Το Μεταφραστικό Κέντρο (CdT) είναι ένας πολυεθνικός και δυναμικός χώρος εργασίας. Προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης στα διάφορα τμήματά του σε εμπειρογνώμονες στον γλωσσικό τομέα καθώς και σε επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων.

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με διαδικασίες επιλογής. Στους επιτυχόντες υποψηφίους προσφέρονται συμβάσεις εργασίας σε θέση υπαλλήλου, έκτακτου υπαλλήλου ή συμβασιούχου υπαλλήλου της ΕΕ. Οι εργασιακοί και συμβατικοί όροι διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το προσωπικό σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και συγκεκριμένα τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ένωσης.

Οι κενές θέσεις εργασίας απευθύνονται σε υπηκόους των κρατών μελών της ΕΕ.

Πρακτική άσκηση

Το Κέντρο προσφέρει επίσης δυνατότητες πρακτικής άσκησης, κυρίως σε φοιτητές από τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε υπηκόους υποψήφιων χωρών, οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν τους τομείς δραστηριότητας του Κέντρου και να αποκτήσουν προσωπική πείρα σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον.