Image
Ildikó Horváth
Ildikó Horváth, Διευθύντρια του Μεταφραστικού Κέντρου από τον Φεβρουάριο 2022

Ο διευθυντής του Μεταφραστικού Κέντρου είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού και αναφέρεται στο διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου. Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και τη διοίκηση του Κέντρου και έχει τις ακόλουθες κύριες αρμοδιότητες:

  • την εκπόνηση και εφαρμογή του προγράμματος εργασίας, του προϋπολογισμού και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου·
  • την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στο Κέντρο·
  • την καθημερινή διοίκηση του Κέντρου·
  • όλα τα θέματα του προσωπικού.

Ο διευθυντής επικουρείται στα καθήκοντά του από το προσωπικό του Μεταφραστικού Κέντρου. Το Κέντρο είναι διαρθρωμένο σε υπηρεσίες και τμήματα, όπως φαίνεται στο οργανόγραμμα.

Στον διευθυντή υπάγεται απευθείας το Τμήμα Λογιστηρίου, ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφορικής του Κέντρου (LISO) και το Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων και Επικοινωνίας.

Τμήμα Λογιστηρίου

Ο υπόλογος διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο και εκτελεί τα καθήκοντά του με ανεξαρτησία. Ο υπόλογος και η ομάδα του είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των εσόδων, των δαπανών και των λογαριασμών του Κέντρου σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες και κανονισμούς. Ο υπόλογος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των διαθεσίμων και την τιμολόγηση των σχετικών υπηρεσιών του Κέντρου. Για την εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων, ο υπόλογος συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τους εξωτερικούς ελεγκτές.

Υπεύθυνος ασφάλειας πληροφορικής του Κέντρου (LISO)

Ο υπεύθυνος ασφάλειας πληροφορικής διασφαλίζει ότι τα συστήματα ΤΠ του Κέντρου συμμορφώνονται με τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας.

Υπεύθυνος για τη διαχείριση κινδύνων και τον συντονισμό του εσωτερικού ελέγχου (ORMICC)

Ο ORMICC είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικού ελέγχου. Ο ORMICC οργανώνει την αυτοαξιολόγηση του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου του Κέντρου και παρέχει συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων, διασφαλίζοντας τον συνεχή εντοπισμό των κινδύνων και την κατάλληλη διαχείρισή τους.

Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων και Επικοινωνίας

Το Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων και Επικοινωνίας συνεργάζεται με τους πελάτες του Κέντρου για να εντοπίζει τις ανάγκες τους και να εκτιμά τον βαθμό ικανοποίησής τους. Αυτό επιτυγχάνεται με τακτικές επισκέψεις σε πελάτες και περιοδικές έρευνες.

Σε συνεργασία με τους πελάτες, το τμήμα διοργανώνει μαθήματα κατάρτισης, εργαστήρια πρακτικής άσκησης και παρουσιάσεις για τους μεταφραστές του Κέντρου, με σκοπό οι τελευταίοι να διευρύνουν τις γνώσεις τους στους εξαιρετικά εξειδικευμένους τομείς δραστηριοτήτων και στις διαδικασίες των πελατών. Επίσης, διοργανώνει παρουσιάσεις προκειμένου να βοηθήσει τους πελάτες του Κέντρου να κατανοήσουν καλύτερα την αποστολή και τις υπηρεσίες του Οργανισμού.

Το τμήμα είναι επίσης υπεύθυνο για την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία. Δημοσιεύει πληροφορίες και ειδήσεις μέσω του ενδοδικτύου του Κέντρου, του δικτυακού τόπου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της πύλης πελατών. Το τμήμα καταρτίζει και συντονίζει τη δημοσίευση συγκεκριμένων εγγράφων, όπως την Έκθεση για τα σημαντικότερα γεγονότα του έτους και διάφορα φυλλάδια και ενημερωτικά δελτία. Διεξάγει επίσης διάφορες εκδηλώσεις για την προώθηση της πολυγλωσσίας.

Βιογραφικό σημείωμα της διευθύντριας

Δήλωση συμφερόντων της διευθύντριας