Παροχή γλωσσικών συμβουλών

Η υπηρεσία παροχής γλωσσικών συμβουλών συνίσταται στην ανάλυση των γλωσσικών αναγκών του πελάτη με σκοπό την ανάπτυξη λύσεων που βελτιστοποιούν τη μεταφραστική διαδικασία. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει υποστήριξη στη σύνταξη εγγράφων, ανάλυση συγκεκριμένων κατηγοριών εγγράφων με στόχο τον εντοπισμό επαναλαμβανόμενων ή παρόμοιων αποσπασμάτων κειμένου που μπορούν να εναρμονιστούν με πρότυπα εγγράφων και να επιτρέψουν τη μείωση των εξόδων μετάφρασης, καθώς και την ανάλυση ροής των εγγράφων. Ο φόρτος εργασίας για τη συγκεκριμένη υπηρεσία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πολυπλοκότητα της εκάστοτε περίπτωσης.