Oversættelsescentret, der blev oprettet i 1994, leverer nu i gennemsnit 700 000 sider om året til over 65 kunder overalt i Europa. Det er vokset støt i takt med en stigning i antallet af officielle EU-sprog og højtspecialiserede kunder. Gennem årene har Oversættelsescentret løbende specialiseret sig i at opfylde sine kunders stigende behov med hensyn til filformater, frister, fagterminologi og påkrævede sprogkombinationer (henved 750).

MORE THAN
25 YEARS
COMMITTED TO
MULTILINGUALISM
1994
timeline info

Den 28. november 1994 vedtager Rådet for Den Europæiske Union forordning (EF) nr. 2965/94 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer.


1995
11

officielle EU-sprog

20 000

oversatte sider

7

kunder

I 1995 vedtages en ændringsforordning med henblik på at udvide kundeporteføljen og give centret en rolle i det interinstitutionelle samarbejde.

1996

Centret begynder at oversætte de første EF-varemærker for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM).


1997
timeline info

Centret flytter fra Luxembourgs bymidte til Nouvel Hémicycle-bygningen i Luxembourg-bydelen Kirchberg, der er hjemsted for flere EU-institutioner.


1998
200 000

oversatte sider

12

kunder

2001
timeline info

Flosys tages i brug - et avanceret, internt udviklet IT-værktøj til håndtering af oversættelsesworkflowet, fra ordreafgivelse til levering af det færdige produkt. Centret lancerer Nemo til styring af oversættelsen af EF-varemærker.


2002
1 000 000

oversatte sider

2003
timeline info

Det Europæiske Institut for Kvalitetsstyring anerkender, at centret "gør en målrettet indsats for topkvalitet i Europa".


timeline info

Centret udpeges til projektinitiativtager og projektleder for IATE (Interaktiv Terminologi for Europa), den fælles terminologidatabase for alle Den Europæiske Unions institutioner/organer.


2004
20

officielle EU-sprog

En ny æra indledes for centret med EU's "Big Bang"-udvidelse i 2004. Antallet af EU-sprog næsten fordobles fra 11 til 20.

2005

Centret afholder konferencen "Multilingualism at any price" i anledning af sin 10-års fødselsdag.


2007
23

officielle EU-sprog

Centret udvider sin portefølje af EU-sprog, da Bulgarien og Rumænien tiltræder, og irsk, med enkelte forbehold, opnår status som officielt EU-sprog.

EU's interinstitutionelle terminologidatabase, IATE, gøres offentligt tilgængelig.

2010
timeline info

Centret afholder konferencen "The Language of Europe. Translating for the EU" i anledning af sin 15-års fødselsdag. Centret erstatter Nemo med Tr@Mark for bedre at kunne varetage oversættelsen af EF-varemærker.


2011

Centret lancerer "ECHA-term", en flersproget onlinebaseret terminologidatabase udviklet for Det Europæiske Kemikalieagentur.


2013
8 000 000

oversatte sider

24

officielle EU-sprog, der nu også omfatter kroatisk

timeline info

Centret flytter til sine nuværende lokaler i Drosbach-bygningen i Luxembourg By og undertegner sin hjemstedsaftale med Storhertugdømmet Luxembourg.


2015
9 000 000

oversatte sider

61

kunder

2016
64

kunder

timeline info

Centret erstatter det nedarvede Flosys med et nyt skræddersyet workflowsystem, eCdT.