Oversættelsesafdelingen er Oversættelsescentrets største afdeling og tegner sig for mere end halvdelen af centrets personale. Den består af tre sprogsektioner.

Oversætterne (sprogsektioner)

Hver sprogsektion er inddelt i oversættelsesteams, ét for hvert officielle EU-sprog. Størrelsen af hvert team afhænger af mængden af oversættelser til hvert målsprog. Alle oversættere oversætter til deres modersmål. De kommer fra forskellige akademiske baggrunde — for det meste fra en sprogvidenskabelig baggrund.

Oversætterne tilbydes undervisning under hele deres karriereforløb ved centret, både i form af sproglæring (videreudvikling af sproglige færdigheder og erhvervelse af nye sprog) og kundespecifikke aktiviteter.

De oversætter og reviderer dokumenter og varemærker. De forsyner også videoer med undertekster, udarbejder glossarer og indlæser termer i den interinstitutionelle termbase IATE.

Som sprogmedarbejdere sikrer de interne oversættere den sproglige kvalitet af oversættelserne. Dette gælder både for tekster, der oversættes internt, og tekster, der outsources til specialiserede eksterne leverandører af sprogydelser.

Centret er gennem sin forretningsmodel, der er baseret på outsourcing og intern kvalitetskontrol, blevet et referencepunkt for alle aspekter af revisionsprocessen.