Oversættelsescentret tilbyder praktikophold til statsborgere i Den Europæiske Unions medlemsstater og statsborgere i kandidatlande, som ønsker at få et indblik i Den Europæiske Unions arbejde i almindelighed og Oversættelsescentrets arbejde i særdeleshed.  

Hvor længe varer praktikopholdet? 

Praktikophold varer mindst tre og højst tolv måneder.

Udvælgelseskriterier

Som ansøger til et praktikophold skal du opfylde følgende krav: 

  • Uddannelseskvalifikationer: have gennemført en videregående uddannelse (universitetsstudier) af mindst tre års varighed eller tilsvarende uddannelse attesteret ved et eksamensbevis eller et andet relevant officielt bevis 
  • Sprogkundskaber: have et indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog (niveau C1 i henhold til den fælles europæiske referenceramme for sprog) og et tilfredsstillende kendskab til et andet EU-sprog i det omfang det er nødvendigt for at udføre arbejdsopgaverne (niveau B2 i henhold til den fælles europæiske referenceramme for sprog). Ansøgere fra kandidatlande skal have et tilfredsstillende kendskab (niveau B2) til et af Oversættelsescentrets arbejdssprog (dvs. fransk eller engelsk). 

Udvælgelsesprocedure

Oversættelsescentret offentliggør en indkaldelse af ansøgninger om praktikophold på sit websted og opfordrer ansøgere til at indsende deres ansøgninger inden den fastsatte frist. 

Forinden beslutter Oversættelsescentret, hvor mange praktikophold der skal tilbydes. Antallet af praktikpladser afhænger af budgettet og de enkelte afdelingers kapacitet til at modtage en praktikant. 

Tilskud til praktikophold

Praktikanter modtager et månedligt tilskud på 25 % af den månedlige grundløn for en midlertidigt ansat i lønklasse AD5, trin 4, gældende fra praktikopholdets startdato. 

Du kan finde mere information i Oversættelsescentrets administrative afgørelse om praktikophold her: Administrativ afgørelse/DA_012022