Consolidated text: Council ReaKonsolideret tekst: Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter gulation (EC) No 2965/94 of 28 November 1994 setting up a Translation Centre for bodies of the European Union

Grundforordning om oprettelse af Oversættelsescentret – EUT L 314, 1994

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1645/2003

Financial Regulation of 22 September 2019 applicable to the Translation Centre

Rules on financial contribution towards travel

EN FR

Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Decision amending the Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Ændret grundforordning – EUT L 268, 1995

Internal Directive on financial contribution CDT

EN