Grundforordning

Forordningen om oprettelsen af centret blev vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union i november 1994 og revideret ad to omgange, første gang i 1995 for at udvide centrets aktiviteter til også at omfatte de institutioner og organer, der har en oversættelsestjeneste, og styrke det interinstitutionelle samarbejde på oversættelsesområdet, og anden gang i 2003 for at bringe visse bestemmelser i overensstemmelse med Rådets forordning om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

Grundforordning om oprettelse af Oversættelsescentret – EUT L 314, 1994

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1645/2003

Ændret grundforordning – EUT L 268, 1995