Bestyrelse

CENTRET FORVALTES AF EN BESTYRELSE BESTÅENDE AF REPRÆSENTANTER FOR CENTRETS KUNDER, EN REPRÆSENTANT FOR HVER EU-MEDLEMSSTAT OG TO REPRÆSENTANTER FOR EUROPA-KOMMISSIONEN.
Læs mere

 • Bestyrelsen Formand R. Martikonis
  • Fungerende direktør B. Vitale
   • Oversættelsesafdelingen T. Ferlușcă Chef
   • Afdelingen for oversættelsesspecifikke støttefunktioner M. Bubnic Chef
   • Administrationsafdelingen S. Miggiano Chef
   • IT-afdelingen P. Dufour Chef