Den Europæiske Ombudsmand undersøger klager over fejl og forsømmelser begået af EU-institutionerne eller andre EU-organer. Dette omfatter f.eks. administrative uregelmæssigheder, urimeligheder, forskelsbehandling, embedsmisbrug, manglende svar, afvisning af formidling af oplysninger og unødig forsinkelse. Disse klager kan indgives af borgere eller personer bosiddende i EU-lande eller af EU-baserede foreninger, virksomheder eller andre organer.

En klage af denne art bør indgives inden to år, efter at du er blevet opmærksom på de forhold, som den bygger på, og først efter at du har kontaktet Oversættelsescentret for at forsøge at løse problemet.

Flere oplysninger findes på Den Europæiske Ombudsmands websted:

http://www.ombudsman.europa.eu/da/home.faces