EU Agencies Network logo

Oversættelsescentret er medlem af netværket af EU-agenturer. EU-agenturerne blev oprettet af EU-medlemsstaterne og EU-institutionerne for at levere tjenester til erhvervslivet og borgerne og for at udføre særlige juridiske, tekniske og videnskabelige opgaver. Disse aktiviteter støtter erhvervslivet overalt i Europa og yder evidensbaseret rådgivning til hjælp ved udformningen af velfunderede politikker og love på EU- og landsplan. EU-agenturerne skaber merværdi ved at fremme deling af information og erfaring og ved at tilbyde tekniske tjenester på områder, der berører alle Europas 500 mio. borgere i deres hverdag (kilde: netværket af EU-agenturers ekstranetside).