Procedurer med forhandling for kontrakter for mellemstore og små beløb mellem 15 000 og 144 000 euro

Formålet med oplysningerne i dette afsnit er at give forudgående information om Oversættelsescentrets offentliggørelser af indkøbsprocedurer til en skønnet værdi af mellem 15 000,01 og 144 000 euro for leverancer og tjenesteydelser.

Et resumé med yderligere oplysninger om arten af kontrakter for mellemstore eller små beløb, som skal iværksættes, vil blive offentliggjort på denne side senest to uger inden iværksættelsen.

Du kan tilkendegive din interesse ved at sende en e-mail til den angivne adresse og anføre den interesserede parts navn og kontaktoplysninger. Indgivelse af en interessetilkendegivelse skaber hverken en juridisk ret eller en berettiget forventning om tildeling af en kontrakt.

For at vi kan behandle dit svar på en forudgående offentliggørelse, skal vi registrere og behandle personoplysninger (f.eks. dit navn, adresse og andre kontaktoplysninger). Disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

Du har ret til aktindsigt i dine personoplysninger. Oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger findes i den særlige databeskyttelseserklæring om behandling af personoplysninger i forbindelse med indkøbsprocedurer på vores websted.

Du har til enhver tid ret til at henvende dig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse for spørgsmål, der vedrører behandlingen af dine personoplysninger.

Henvendelser vedrørende behandlingen af dine personoplysninger stiles til den registeransvarlige på e-mailadressen tenders@cdt.europa.eu med angivelse af referencen til den forudgående offentliggørelse.

Igangværende procedure(r)

Der er i øjeblikket ingen ledige stillinger.
Der er i øjeblikket ingen udbud eller udbud med forhandling.
Der er i øjeblikket ingen udbud.
Der er i øjeblikket ingen udbud med forhandling.
Ingen resultater.