Image
CdT Management Board

 

Oversættelsescentret forvaltes af en bestyrelse. De daglige aktiviteter udføres af personalet i Luxembourg under ledelse af centrets direktør.

EU-medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og de fleste af Oversættelsescentrets kunder er repræsenteret i centrets bestyrelse, som er sammensat af ordinære medlemmer og suppleanter:

Når de indstilles til bestyrelsen, skal medlemmer afgive en interesseerklæring i overensstemmelse med centrets politik om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter. Formålet med denne erklæring er at identificere enhver potentiel eller faktisk interessekonflikt hos medlemmerne i forhold til deres bestyrelsesmedlemskab og at give centret mulighed for i givet fald at træffe passende forholdsregler.

Brug søgegrænsefladen nedenfor for at få adgang til bestyrelsesmedlemmernes interesseerklæringer og CV'er:

Den Europæiske Centralbank

Rossana Villani
Fuldgyldigt medlem

Den Europæiske Investeringsbank

Maria Bühler
Fuldgyldigt medlem
Thierry Fontenelle
Suppleant

Den Europæiske Ombudsmand

Marie-Pierre Darchy
Fuldgyldigt medlem
Alessandro Del Bon
Suppleant

Den Europæiske Revisionsret

José Ortiz Pintor
Fuldgyldigt medlem
Pawel Szuba
Suppleant

Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed

Juhan Lepassaar
Fuldgyldigt medlem

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

Nicole Romain
Fuldgyldigt medlem
Michail Beis
Suppleant

Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet

Patrick Hamilton
Fuldgyldigt medlem

Den Europæiske Unions Domstol

Thierry Lefèvre
Fuldgyldigt medlem
Jurga Haenel
Suppleant

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning

Guillaume de Roquigny-Iragne
Fuldgyldigt medlem
Miguel Pereira
Suppleant

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed

Steven Dunlop
Suppleant

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Andrew Smith
Fuldgyldigt medlem
Mónika Azaola
Suppleant

Det Europæiske Fiskerikontrolagentur

Niall McHale
Fuldgyldigt medlem
Rieke Arndt
Suppleant

Det Europæiske Forsvarsagentur

Dimitri Nicolaides
Fuldgyldigt medlem
Bronislava Ouaki
Suppleant

Det Europæiske Kemikalieagentur

Shay O’Malley
Fuldgyldigt medlem
John Wickham
Suppleant

Det Europæiske Lægemiddelagentur

Alexios Skarlatos
Fuldgyldigt medlem
Monica Buch Garcia
Suppleant

Det Europæiske Miljøagentur

Katja Rosenbohm
Fuldgyldigt medlem
Gülcin Karadeniz
Suppleant

Det Europæiske Regionsudvalg

Ineta Strautina
Fuldgyldigt medlem
Ani Damyanova
Suppleant

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Anna Redstedt
Fuldgyldigt medlem
Florence Melaerts
Suppleant

Europa-Kommissionen

Christos Ellinides
Fuldgyldigt medlem
Marcus Angioni
Suppleant

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd

Christos Ellinides
Fuldgyldigt medlem
Marcus Angioni
Suppleant

Europa-Parlamentet

Valter Mavrič
Fuldgyldigt medlem
Véronique Rosenkranz
Suppleant