Image
IATE

IATE-projektet (Interaktiv Terminologi for Europa), som Oversættelsescentret lancerede i 1999, var et stort fremskridt for det interinstitutionelle samarbejde. IATE blev oprindeligt designet til at administrere og standardisere EU-agenturernes terminologi og senere til at støtte den flersprogede udarbejdelse af EU-tekster, men nu er IATE vokset til et komplekst og dynamisk terminologistyringssystem.

IATE har været offentligt tilgængelig siden 2007 og samler alle EU-oversættelsestjenesternes terminologiressourcer. Oversættelsescentret forvalter de tekniske aspekter af projektet for projektpartnerne, dvs. oversættelsestjenesterne i Europa-Kommissionen, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Parlamentet, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg/Regionsudvalget, Domstolen, Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Centralbank. Siden lanceringen af den helt nydesignede version i 2018 er IATE blevet videreudviklet med en ny tolkevisning, nye funktioner til deling og genbrug af data (download, samlinger) samt forbedrede muligheder for datastyring (bogmærker, termkortstatus, krydshenvisninger).

For at holde dig opdateret kan du udforske det særlige afsnit om den seneste IATE-udvikling på vores webside eller se produktbemærkningerne på IATE-webstedet.

Prøv den nyligt lancerede IATE-søgewidget og få nem adgang til EU-terminologi!

IATE-foldere

Den seneste udvikling i IATE

  • IATE Online-Hilfe
  • Mehr Metadaten in den öffentlichen Exporten
  • IATE-søgewidget
  • Yderligere filtre "Søgning med URL"
  • Ny advarsel for lignende resultater
  • Data ejet af GD for Tolkning, som er tilgængelige i søgninger