Hvordan ansøger jeg om et job ved Oversættelsescentret?

Centret efterspørger generelt kvalificerede medarbejdere med særlig viden om og erfaring med de fleste af dets aktiviteter, primært på områder, som er knyttet til kerneaktivitetsområdet oversættelse.

Relevante oplysninger findes på siden med ledige stillinger på centrets websted.

Ledige stillinger offentliggøres enten internt eller eksternt.

Hvordan ansøger jeg om et job som midlertidigt ansat?

Centret beskæftiger midlertidigt ansatte i langvarige stillinger til at udføre opgaver, som har permanent karakter.

Gennemførelsesbestemmelserne indeholder detaljerede oplysninger om centrets og udvælgelseskomitéernes forpligtelser og ansvarsområder i forbindelse med udvælgelsesprocedurerne, hvad enten disse er iværksat med fuld eller delvis bistand fra Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO).

Klik her for at få flere oplysninger om online-ansøgningssystemet E-Recruitment.

Kan jeg ansøge om et job som tjenestemand?

Udvælgelsesprøver for tjenestemænd afholdes i overensstemmelse med bilag III til personalevedtægten.

Personaleafdelingen benytter vejledningen for udvælgelseskomitéer (Vade Mecum for Selection Boards and Selection Committees), som indeholder en oversigt over alle relevante principper og praksisser, og som har til formål at vejlede udvælgelseskomitéerne i deres arbejde og beslutningstagning.

Centret har hidtil iværksat interne udvælgelsesprocedurer til enten generelle profiler eller særlige profiler for at udarbejde reservelister, som centret kan rekruttere fra.

Der er kun adgang til disse udvælgelsesprocedurer for personer, som allerede er ansat i Oversættelsescentret.

Hvordan ansøger jeg om et job som kontraktansat?

Det er centrets politik at rekruttere kontraktansatte:

  • for at styrke kapaciteten i supportfunktioner i forbindelse med projektarbejde, som har begrænset varighed
  • for at erstatte tjenestemænd/midlertidigt ansatte (enten administratorer (AD) eller assistenter (AST)), som er på barselsorlov, sygeorlov eller forældre- eller familieorlov, eller som arbejder på deltid.