Benoît Vitale
Benoît Vitale, fungerende direktør for Oversættelsescentret pr. januar 2019

Oversættelsescentrets direktør er agenturets retlige repræsentant, som rapporterer til bestyrelsen. Direktøren står for centrets forvaltning og administration og har følgende hovedansvarsopgaver:

  • udarbejdelse og gennemførelse af arbejdsprogrammet, budgettet og bestyrelsens afgørelser
  • udførelsen af de opgaver, centret pålægges
  • centrets daglige administration
  • alle personalemæssige anliggender.

Direktøren bistås af centrets personale i de forskellige afdelinger og sektioner, som det fremgår af centrets organisationsplan.

Direktørens CV

Direktørens interesseerklæring