Redigering af kildetekster

Redigering forstås som et sprogligt tjek af en tekst for at sikre, at den følger kildesprogets regler for grammatik og retskrivning. Eventuelle sproglige fejl rettes af en såkaldt sprogrevisor. Hvis sprogrevisoren mener, at en tekst kan forbedres, så den bliver mere klar og forståelig, indsætter denne en kommentar i teksten med forslag til ændringer. Sprogrevisoren er ikke forpligtet til at finde eller rette indholdsmæssige fejl, men kan i givet fald fremhæve sådanne fejl i teksten. Det er derefter op til kunden at tage stilling til det videre forløb. Sprogrevisoren retter ikke fejl, der skyldes tekstens formatering eller layout.