Igangværende procedure(r)

Der er ingen udbud.

Oversættelsescentret iværksætter regelmæssigt udbud og deltager i interinstitutionelle udbud på en lang række områder.

Centret er en retlig enhed, der kan indgå i kontraktforhold med eksterne tjenesteudbydere, jf. forordningen om dets oprettelse, Rådet forordning (EF) nr. 2965/94.

Indgåelsen af en kontrakt er kun mulig, efter at der er gennemført strenge udbudsprocedurer i overensstemmelse med EU's regler om offentlige udbud.

For at afgive et bud skal interesserede udbydere af sprogydelser reagere på en udbudsbekendtgørelse offentliggjort af centret.

Alle nødvendige oplysninger vedrørende udbud findes i de udbudsbekendtgørelser, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende eller på denne side.

Det skal dog bemærkes, at centrets websted ikke må betragtes som en erstatning for den officielle udbudsbekendtgørelse i TED (Tenders Electronic Daily), der er onlineudgaven af  "Supplement til Den Europæiske Unions Tidende" vedrørende europæiske offentlige udbud.

Centret påtager sig derfor intet ansvar for webstedets indhold i den henseende.

Nedenfor findes en liste over (eventuelle) igangværende udbud.

Dokumentation