Překlad je převedení významu ze zdrojového jazyka do jazyka cílového za účelem vytvoření textu, který je přesný, pokud jde o gramatická pravidla cílového jazyka, a který je v souladu s pokyny obdrženými při zadání překladu. „Zdrojový jazyk“ je jazyk, v němž je napsán původní text (zvaný rovněž „zdrojový text“), a „cílový jazyk“ je jazyk, do něhož se zdrojový text překládá. Dokumenty jsou před provedením samotného překladu zpracovány s cílem identifikovat opakující se části textu, usnadnit opakované použití obsahu v překladových pamětech střediska a využít nástroje strojového překladu, pokud nespadají do některé z těchto kategorií:

  • vysoce expresní dokumenty,
  • expresní dokumenty ve zvláštních formátech, které vyžadují zvláštní zpracování před provedením překladu.

Žádosti o překlad, které náležitě splňují podmínky pro použití speciálních nástrojů strojového překladu střediska, jsou automaticky předem zpracovány těmito nástroji a vztahují se na ně snížené ceny pro různé doby zpracování. Takto připravené překlady překladatelé střediska upraví v rámci úplné dodatečné redakce, aby se zajistilo, že konečný výsledek bude zcela srovnatelný s výsledkem získaným tradičním překladem (tj. jedná se o překlad vytvořený překladatelem pomocí nástroje s překladovou pamětí v kombinaci se strojovým překladem).