Terminologická práce spočívá ve vytváření úplných glosářů s termíny, definicemi, odkazy na zdroj a kontext, komentáři atd. ve zdrojovém a cílovém jazyce. Cílem je vložit tyto informace do interinstitucionální terminologické databáze IATE (Interaktivní terminologie pro Evropu).

Přečtěte si brožury: