Jazykové poradenství spočívá v analýze jazykových potřeb zákazníka vedoucí k nalezení řešení, která umožní optimalizaci procesu překladu. To může zahrnovat vytvoření a údržbu speciálních nástrojů neurálního strojového překladu, nastavení a navržení zvláštních systémů pracovního toku, technické a jazykové úpravy zdrojových textů za účelem zlepšení jejich konečné kvality atd. Vzhledem k tomu, že pracovní zátěž tohoto typu služeb do značné míry závisí na složitosti konkrétního případu, je každý projekt definován v úzké spolupráci se zákazníkem.