Překladatelské středisko, stejně jako jakýkoli jiný orgán nebo instituce EU, plánuje svou činnost na různých úrovních a prostřednictvím různých dokumentů. Víceletá strategie, která vytyčuje vizi pro nadcházející roky, je formulována prostřednictvím strategických cílů, dále rozpracovaných ve formě strategických záměrů a strategických iniciativ, jež mají být realizovány během referenčního období. V průběhu tohoto období se provádění strategie hodnotí pomocí strategických klíčových ukazatelů výkonnosti. Provádění strategie je podrobně popsáno ve víceletých programových dokumentechročních pracovních programech střediska. Výroční zprávy o činnosti střediska obsahují shrnutí pokroku dosaženého při provádění strategie a ročních pracovních programů. Za účelem financování různých činností popsaných ve strategii a pracovních programech připravuje středisko roční rozpočty, které spolu s programovými dokumenty přijímá jeho správní rada. Rozpočet střediska obsahuje informace o předpokládaných příjmech a výdajích pro konkrétní rok. Překladatelské středisko každoročně předkládá také roční účetní závěrku, která informuje o plnění jeho rozpočtu.

Strategie střediska na období 2016–2020

Ústředním prvkem strategie střediska na období 2016–2020 je jeho vize stát se do roku 2020 centrem excelence v oblasti poskytování jazykových služeb pro agentury a instituce EU.

Jakožto sdílený poskytovatel jazykových služeb pro agentury a instituce EU se středisko i nadále aktivně podílí na prioritě Evropské komise, kterou je vytvořit z EU unii demokratické změny. Plněním svého mandátu usnadňuje středisko účinnou mnohojazyčnost v EU tím, že ve spolupráci se svými zákazníky zajišťuje přístup občanů EU k informacím v různých úředních jazycích EU.

Středisko také pokračuje v plnění svého druhého mandátu, kterým je přispívat k racionalizaci využívání zdrojů a harmonizaci postupů při překládání pro EU prostřednictvím interinstitucionální spolupráce.

Strategie je zaměřena především na optimalizaci tvorby hodnot pro zákazníky střediska a současně zajištění dlouhodobé udržitelnosti samotného střediska.