Pro každodenní činnost střediska jsou nezbytné nejmodernější počítačové aplikace a vybavení. Odbor informatiky se skládá ze tří oddělení: oddělení uživatelské podpory, oddělení infrastruktury IT a vývojového oddělení, a dále.

Vývojové oddělení

Vývojové oddělení navrhuje, vytváří a udržuje IT aplikace a databáze potřebné pro provoz střediska.

Spravuje také neinterní IT řešení a služby získané od externích poskytovatelů, například od jiných institucí nebo soukromých společností, a podílí se na jejich zkoumání, integraci a zavádění do IT prostředí střediska.

Oddělení uživatelské podpory

Oddělení uživatelské podpory je jednotným kontaktním místem pro interní i externí uživatele, kterým pomáhá se všemi druhy problémů a žádostí o informace v různých oblastech IT, jako jsou hardware, software, telekomunikace a infrastruktura. Spravuje veškerá osobní hardwarová, softwarová a provozní řešení, aby zajistilo jednotnou a efektivní architekturu IT na každé pracovní stanici.

Oddělení infrastruktury IT

Oddělení infrastruktury IT dodává a udržuje centralizovanou infrastrukturu IT, která středisku umožňuje plnit jeho cíle, a prostřednictvím plánu kontinuity a obnovy zajišťuje odolnost této infrastruktury. Dohlíží na dostupnost a zabezpečení údajů týkajících se střediska, jakož i údajů poskytnutých zákazníky a partnery a spravuje datová centra a cloudové služby, které zajišťují paměťovou a procesorovou kapacitu nezbytnou pro provoz střediska. Veškerou svou činnost oddělení vykonává v těsné spolupráci s inspektorem ochrany údajů, bezpečnostním pracovníkem a úředníkem pro bezpečnost informatiky na místní úrovni.