Úloha překladatelského střediska byla oficiálně rozšířena v roce 1995 změnou jeho zřizovacího nařízení, která posílila interinstitucionální spolupráci v oblasti překladů:

  • Zaprvé bylo středisku umožněno rozšířit své překladatelské a související činnosti i na orgány a instituce EU, které vlastní překladatelskou službu mají. Tento druh spolupráce je zcela dobrovolný, ale dovoluje středisku potenciálně přebírat přebývající práci od těchto institucí.
  • Zadruhé středisko získalo roli v interinstitucionální spolupráci za účelem racionalizace pracovních metod a dosažení celkových úspor z rozsahu.

Středisko je proto plným členem Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení (ICTI), což je fórum pro spolupráci mezi jazykovými službami orgánů a institucí EU. Zástupci střediska se pravidelně setkávají s kolegy z překladatelských služeb ostatních orgánů a institucí, aby projednali otázky společného zájmu (nábor, výměny zaměstnanců, odbornou přípravu, jazykové technologie atd.) a přijali rozhodnutí o společných projektech (k nimž patří interinstitucionální nástroje jako terminologická databáze IATE, systém pro strojový překlad eTranslation a překladová paměť Euramis).